Σύστημα διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, έχει διαμορφώσει σύστημα για τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών των περιοχών στόχου στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το σύστημα συνίσταται:
Στην καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και στις ενδεχόμενες μελλοντικές μεταβολές.

Στην καταγραφή και συστηματοποίηση των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που απαιτούνται για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, ανά αντικείμενο.
Η καταγραφή και συστηματοποίηση έγινε από ομάδες εργασίας, που αποτελούνταν από τους υπεύθυνους των θεματικών πεδίων του ΚΕΚ και άλλων ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών αναγνωρισμένου κύρους.

Στη διερεύνηση και καταγραφή των υπαρχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ενδιαφερομένων (ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων) των περιοχώ στόχου.

Η υλοποίηση της σχετικής έρευνας γίνεται και ηλεκτρονικά.

Eπικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 0221 84383 – 28726
fax 0221 23103 ή στείλτε μας email: info@acme.gr