Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση
Αξονας - Horizon
Τίτλος Προγράμματος
"Νέο Πειραματικό Μοντέλο για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ"
Διακριτικός τίτλος "ΕΡΜΗΣ"

Περιγραφή

Το πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο "ΕΡΜΗΣ"και γενικό τίτλο:
"ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ":
Περιλαμβάνεται στον άξονα "HORIZON", της Κοινοτικής πρωτοβουλίας
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ".
Απευθύνεται σε ¶τομα Με Ειδικές Ανάγκες (Νοητική Υστέρηση) του Δήμου Χαλκιδέων και της ευρύτερης περιοχής.
Υπεύθυνος Εθνικός φορέας της Εταιρικής σχέσης, είναι ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
Για την υλοποίησή του συνεργάζονται Εθνικοί και Διακρατικοί Εταίροι.

Το πρόγραμμα έχει βασικό σκοπό την εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου τοποθέτησης – ένταξης ΑΜΕΑ σε θέσεις εργασίας / αυταπασχόλησης.
Με παράλληλη χρήση προωθημένων τεχνολογιών και την προσέλκυση της ευρύτερης κοινωνικής υποστήριξης.

Ενέργειες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η υλοποίηση έρευνας στην τοπική αγορά εργασίας, για την ύπαρξη ή την δυνατότητα δημιουργίας θέσεων που θα μπορούσαν να καλυφθούν από Α.Μ.Ε.Α.
Δημιουργία πληροφορικού συστήματος που διαχειρίζεται το μητρώο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Δημιουργία ενός FOYER των ΑΜΕΑ, που ενισχύει την ημιαυτόνομη και αυτόνομη διαβίωση των ΑΜΕΑ.
Ενημέρωση των στελεχών που εργάζονται με τα ΑΜΕΑ για τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην εργασία τους.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Αφορά την εκπαίδευση 15 ατόμων με ειδικές ανάγκες, από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, στην παραγωγή παραδοσιακών επιγραφών, στην διαχείριση μικρών μονάδων – σταθμών λιανικής πώλησης.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δημιουργία μονάδων αυταπασχόλησης & παραγωγικών εργαστηρίων.
Υλοποίηση τοπικών ερευνών αγοράς.
Δημιουργία ενός πιλοτικού – πειραματικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Υποστήριξης της διαχειριστικής λειτουργίας των μονάδων αυταπασχόλησης.
Υποστήριξη της εργασίας των ΑΜΕΑ, από ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Έρευνα για την δικτύωση των δραστηριοτήτων με ανάλογες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και ενημερωτικών εντύπων.
Δημιουργία σχετικής σελίδας ενημέρωσης για το πρόγραμμα στο Internet.
Υλοποίηση σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας, για να αναπτύξει εθελοντική δράση υπέρ των Α.Μ.Ε.Α.

Δήμος Χαλκιδέων
Είδος φορέα
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Λάμπρου Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος
Διεύθυνση
Φαρμακίδου 15
Χαλκίδα 34100 - Εύβοια
Τηλέφωνο
0221 22314
Fax
0221 23944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 
Web site
 

 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού
και Ανάπτυξης Χαλκίδας (Δ.Ε.Π.Α.Χ.)
Είδος φορέα
Δημοτική Επιχείρηση Ν.Π.Ι.Δ.
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Τσιλίκουνας Θωμάς
Διευθυντής
Διεύθυνση
Αβάντων 50
Χαλκίδα 34100 - Εύβοια
Τηλέφωνο
0221 83540
Fax
0221 77240
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 
Web site
 

 

ACME Εκπαιδευτική
Είδος φορέα
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Αγγελική Κοντού
Κοιν. Λειτουργός
Διεύθυνση
Αρεθούσης 123
Χαλκίδα 34100 - Εύβοια
Τηλέφωνο
0221 28726
Fax
0221 23103
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
acme@otenet.gr
Web site

www.acme.gr

 

01 Πληροφορική Εκπαιδευτική
Είδος φορέα
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Μαρία Πενταράκη
Διεύθυνση
Κοκκινάκη 17Β
Κηφισιά 14561 - Αττική
Τηλέφωνο
01 6230444
Fax
01 6231898
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 
Web site

www.01pkek.gr

 

Κ.Ε.Κ. Ευβοϊκή Ανάπτυξη
Είδος φορέα
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Τυλιανάκη Ρένα
Διευθύντρια
Διεύθυνση
Βασιλικό 34002 - Εύβοια
Τηλέφωνο
0221 50888
Fax
0221 55122
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

kek22@otenet.gr

Web site

 

 

Σύλλογος ΛΑΙΟΝΣ Χαλκίδα
Είδος φορέα
Εθελοντική Οργάνωση
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Γιόλα Γιαννουκάκη
Διεύθυνση
Μ.Κακαρά 14 Χαλκίδα
34100 - Εύβοια
Τηλέφωνο
0221 76002
Fax
0221 76002
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

Web site

 

Διακρατική Συνεργασία

Τίτλος Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας: HERMES

Διακρατικοί Εταίροι:

Intergrationsfachctienst im
Ketteler – Cardijn – Werrk E. V
Είδος φορέα
Φιλανθρωπική Οργάνωση
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
Matthias Kraus
Διεύθυνση
Hochstr. 26 - 57399
Kirchhuhdem - Rahrbach - Germany
Τηλέφωνο
(02764) 939016
Fax
(02764) 939018
Ονομασία προγράμματος
Ερμής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

MatthiasKraus@yahoo.com

Web site

 

 

Red Local de Andalucia
Είδος φορέα
Δημόσιος φορέας
Ατομο επαφής – Τίτλος & θέση στο φορέα
D. Antonio Cerrato Encinas ή Millagros Arguelles
Διεύθυνση
C/Adolfo Rodriguez Jurado 6 – 41001 Seville - Spain
Τηλέφωνο
+34/54226322
Fax
+34/54226776
Ονομασία προγράμματος
Ερμής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Secretariatec@redlocalandalucia.net ή mila@redlocalandalucia.net

Web site