ACME LOGO

 

Αρχική
Σελίδα
Περιγραφή
Υπηρεσιών
Διδακτικό
Υλικό
Γραπτές
Εργασίες
Αξιολόγηση Οδηγός Σπουδών
& Προκήρυξη
Βιβλιογραφία Χρήσιμες
Συνδέσεις
Προγράμματα
Εκπαίδευσης

Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών

Αξιολόγηση εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής - σύμβουλος βαθμολογεί καθεμία εργασία του   εκπαιδευομένου ως εξής:

 • 4 = πολύ ικανοποιητικά
 • 3 = ικανοποιητικά
 • 2 = μέτρια
 • 1 = μη ικανοποιητικά
 • 0 = δεν γράφτηκε η εργασία ή στάλθηκε εκπρόθεσμα (πέραν της εβδομαδιαίας παράτασης που τυχόν συμφωνήθηκε μεταξύ εκπαιδευτή-συμβούλου και εκπαιδευομένου).

Στο τέλος προκύπτει ένα άθροισμα (0-12).

Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας

2.  Η Μικροδιδασκαλία 20΄πραγματοποιείται στην τελευταία Εκπαιδευτική Συνάντηση ενώπιον του ίδιου του εκπαιδευτή - συμβούλου του συγκεκριμένου τμήματος εκπαιδευομένων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί και ως αξιολογητής της Μικροδιδασκαλίας, καθώς και των υπολοίπων εκπαιδευομένων του ίδιου τμήματος.

3. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός εκπαιδευομένου στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση είναι οι ακόλουθες: α) να μην έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 16 ώρες απουσίας στις τρεις προηγούμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις, β) να έχει αποστείλει εγκαίρως στον εκπαιδευτή-σύμβουλο τις τρεις προβλεπόμενες εργασίες, η συνολική βαθμολογία των οποίων δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη του 5 (δηλ. 1+1+3 ή 1+2+2).

4. Στη διάρκεια της παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας ο αξιολογητής κρατά πρόχειρες σημειώσεις με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν στο Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας 20΄ (βλ. παρακάτω). Στα διαλείμματα και στο τέλος της ημέρας συμπληρώνει σε τελική, επίσημη μορφή το Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιασκαλίας 20΄. Μπορεί να βοηθηθεί στο έργο του βλέποντας, εάν το κρίνει σκόπιμο, και τη βιντεοσκόπηση ορισμένων Μικροδιδασκαλιών.

5. Ο βαθμός της Μικροδιδασκαλίας 20΄ προκύπτει ως εξής:

 • Α = πολύ ικανοποιητική
 • Β = ικανοποιητική
 • Γ = μέτρια
 • Δ = μη ικανοποιητική

6. Για να θεωρηθεί ότι ένας εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τους εξής βαθμούς:
συνολικά 5 και άνω στις Εργασίες και
Α ή Β ή Γ΄ στη Μικροδιδασκαλία 20΄
Θεωρείται ότι ένας εκπαιδευόμενος ΔΕΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα στις εξής περιπτώσεις:
Εάν έλαβε συνολικά 0-4 στις Εργασίες
Εάν στη Μικροδιδασκαλία 20΄ έλαβε βαθμό Δ.

7. Η αξιολόγηση των Μικροδιδασκαλιών 20΄ από τον αξιολογητή γίνεται επάνω στο ακόλουθο «Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας 20΄». Σε κάθε κουτάκι που αντιστοιχεί στα κριτήρια 1-8 μπαίνει ένας μόνο βαθμός (Α-Δ)  που καλύπτει όλα τα επιμέρους κριτήρια κάθε κριτηρίου.

Έντυπο αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας 20΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
1. Εισαγωγή
 • Παρουσίαση των στόχων
 • Κατάλληλες εισαγωγικές παρατηρήσεις
 • Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος
 
2. Περιεχόμενο κατάλληλο
 • Εναρμονισμένο με το επίπεδό των εκπαιδευομένων
 • Κατάλληλη ροή και τεκμηρίωση επιχειρημάτων
 • Κατάλληλη σχέση ύλης-χρόνου
 
3. Χρήση προφορικού λόγου
 • Ευκρίνεια, σαφήνεια, διευκρινίσεις, ανάλυση εννοιών
 • Άνεση, λίγοι δισταγμοί, καλός ρυθμός
 • Να ακούγεται καθαρά
 • Μη εξάρτηση από σημειώσεις
 
4. Χρήση γλώσσας του σώματος
 • Όχι τυπικότητα, αλλά φυσικότητα
 • Κατάλληλη εμφάνιση και στάση του σώματος
 • Επαφή με το βλέμμα
 • Καλή χρήση του χώρου
 
5. Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Κατά το δυνατόν συμμετοχικές, σε σχέση με το αντικείμενο
 • Πλουραλισμός τεχνικών
 • Κατάλληλη υλοποίηση καθεμίας τεχνικής
 • Κατάλληλη επιλογή και διασύνδεση των τεχνικών
 
6. Σχέση με τους εκπαιδευόμενους
 • Οικειότητα, προσήνεια, ειλικρίνεια
 • Ενθάρρυνση για συμμετοχή
 
7. Χρήση εποπτικών μέσων
 • Καλή προετοιμασία /κατασκευή /να είναι ορατά
 • Κατάλληλη ποσότητα
 
8. Επίλογος
 • Υπενθύμιση των στόχων και των βασικών σημείων
 • Ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα
 • Διασύνδεση με τα παρακάτω
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Αξιολογητή :

Υπογραφή
  ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:

Επισημαίνεται ότι ο τελικός βαθμός που βγάζει ο αξιολογητής δεν αποτελεί έναν κατ' ακρίβεια μέσο όρο των επιμέρους βαθμών που έβαλε σύμφωνα με τα 8 κριτήρια. Ο τελικός αυτός βαθμός ασφαλώς λαμβάνει υπόψη τους επιμέρους βαθμούς, ωστόσο, βασικά αποτυπώνει την τελική, συνθετική εντύπωση που δίνει ο αξιολογούμενος ως προς το εάν τελικά είναι ικανός να εκπαιδεύσει με επάρκεια ενηλίκους.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση κατά 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ