Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Οδηγός μελέτης, Εκπαιδευτικές συναντήσεις και αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων, πρόγραμμα επικοινωνίας, πρόγραμμα αποστολής εργασιών)

Α/Α
ΕΒΔΟ-ΜΑΔΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ –ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
1 Παραλαβή υλικού από τους εκπαιδευόμενους   Τέλος 1ης εβδομάδας
(αφού πρώτα ο εκπαιδευτής έχει αποστείλει επιστολή γνωριμίας)
 
2 Εισαγωγή
Από το κεφάλαιο 1 η ενότητα 1 και η υποενότητα 3.3
1η : Τέλος 2ης εβδομάδας    
3 Κεφάλαιο 3      
4 Κεφάλαιο 4
(Ενότητα 1-3, 6-8)
     
5 Κεφάλαιο 5
(ενότητες 1-3)
  Μέσα στην 5η εβδομάδα  
6 Κεφάλαιο 5
(ενότητες 4.1-4.8)
     
7 Εκπόνηση Εργασίας Ι     Αποστολή Εργασίας Ι
8 Υπόλοιπο κεφ.5 (πλην των Παραρτημάτων Α & Β)      
9 Προετοιμασία της Μικροδιδασκαλίας 15΄ που θα παρουσιαστεί στη 2η Εκπαιδευτική Συνάντηση 2η: Τέλος 9ης εβδομάδας    
10 Μια Ενότητα από το Παράρτημα. Α’ του κεφ. 5, και μια Ενότητα από το Παράρτημα Β’ του κεφ. 5      
11 Κεφάλαιο 6      
12 Κεφάλαιο 7      
13 Κεφ.8: μόνο για όσους είναι εκπαιδευτές αποκλειστικά (ή και) πρακτικής άσκησης      
14 Εκπόνηση Εργασίας ΙΙ   Μέσα στην 14η εβδομάδα Αποστολή Εργασίας ΙΙ
15 Κεφάλαιο 9      
16 Κεφάλαιο 10
(Ενότητες 1-3)
3η: Τέλος 16ης εβδομάδας    
17 Κεφάλαιο 10
(Ενότητες 4-6)
     
18 Κεφάλαιο 10
(Ενότητες 10-11)
     
19 Κεφάλαιο 11      
20 Εκπόνηση Εργασίας ΙΙΙ   Μέσα στην 20η εβδομάδα  
21 Εκπόνηση Εργασίας ΙΙΙ     Αποστολή Εργασίας ΙΙΙ
22 Κεφάλαιο 12      
23 Ανακεφαλαίωση και προετοιμασία Μικροδιδασκαλίας 20'      
24 Ανακεφαλαίωση και προετοιμασία Μικροδιδασκαλίας 20' 4η: Τέλος 24ης εβδομάδας    

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα της Πρώτης Εκπαιδευτικής Συνάντησης

Παρασκευή
14.30-16.30: • Αλληλογνωριμία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων.
• Έκφραση στόχων και προσδοκιών.
• Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του προγράμματος.
16.30-16.45: Διάλειμμα.
16.45-19.00: Συζήτηση για την κατάσταση και τις προοπτικές του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και του ρόλου του εκπαιδευτή.

Σάββατο
10.00-12.00: Συνέχεια της συζήτησης για τη λειτουργία του προγράμματος και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.00: Συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της Παρασκευής, αλλά και η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συμβολαίου το Σάββατο το πρωί. Άντληση συμπερασμάτων.
14.00-14.45: Γεύμα.
14.45-16.15: Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων.
16.15-16.30: Διάλειμμα.
16.30-17.30: Προδιαγραφές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κυριακή
10.00-12.00: Σχολιασμός βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών περιστατικών.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.30: Ασκήσεις αναφορικά με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές.
14.30-15.15: Γεύμα.
15.15-16.15: Συνέχεια των ασκήσεων.
16.15-16.30: Διάλειμμα.
16.30-18.00: • Ανάλυση εκπαιδευτικού περιστατικού σε ό,τι αφορά τη σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων.
• Προετοιμασία επομένων «βημάτων» (Εργασία Ι, μελέτη διδακτικού υλικού, προετοιμασία Μικροδιδασκαλιών 15΄).

Πρόγραμμα της δεύτερης Εκπαιδευτικής Συνάντησης

Εάν συμφωνούν οι εκπαιδευόμενοι, οι Μικροδιδασκαλίες τους βιντεοσκοπούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι ίδιοι να αυτοαξιολογηθούν και επίσης θα υπάρξει υλικό για συζήτηση, εάν επιθυμούν, στην Τρίτη Εκπαιδευτική Συνάντηση (Βλ. στο σχετικό πρόγραμμά της).

Σάββατο
09.30-11.30: • Συζήτηση για την πορεία του προγράμματος.
• Συζήτηση για την Εργασία Ι.
• Τελικές Οδηγίες για τις Μικροδιδασκαλίες 15΄ που θα
παρουσιαστούν.
11.30-12.00: Διάλειμμα.
12.00-14.00: Παρουσίαση 4 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
14.00-14.45: Γεύμα.
14.45-16.00: Παρουσίαση 3 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
16.00-16.15: Διάλειμμα.
16.15-17.30: Παρουσίαση από τον εκπαιδευτή-σύμβουλο ενός μοντέλου
σχεδιασμού διδακτικής ενότητας 20 περίπου ωρών.

Κυριακή
10.00-12.00: Παρουσίαση 4 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.00: Παρουσίαση 3 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
14.00-15.00: Γεύμα.
15.00-16.30: Παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή-σύμβουλο ή από εθελοντές 1-2 μοντέλα εκπαιδευτικών τεχνικών.
16.30-16.45: Διάλειμμα
16.45-18.00: • Γενική Συζήτηση.
• Προετοιμασία επομένων «βημάτων» (συζήτηση για την Εργασία ΙΙ, για την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων κ.λπ.).

Πρόγραμμα της τρίτης Εκπαιδευτικής Συνάντησης

Εάν συμφωνούν οι εκπαιδευόμενοι, οι Μικροδιδασκαλίες τους βιντεοσκοπούνται.

Σάββατο
10.00-11.30: • Συζήτηση για την πορεία του προγράμματος.
• Συζήτηση για την Εργασία ΙΙ.
11.30-11.45: Διάλειμμα
11.45-13.15: Παρουσίαση 3 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
13.15-13.30: Διάλειμμα.
13.30-15.00: Παρουσίαση 3 Μικροδιδασκαλιών 15΄ και σχολιασμός τους.
15.00-16.00: Γεύμα.
16.00-17.30: Συζήτηση και ασκήσεις εμπέδωσης αναφορικά με το κεφάλαιο 10.

Κυριακή
10.00-12.00: Πιθανή εκ νέου παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών 15΄από εθελοντές εκπαιδευόμενους.
Εναλλακτικά: Παρουσίαση μοντέλων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών από τον εκπαιδευτή-σύμβουλο ή εθελοντές ή/και ανάλυση βιντεοσκοπημένων Μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευομένων, εφόσον εκείνοι συμφωνούν.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.00: Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
14.00-14.45: Γεύμα.
14.45-16.00: Η αξιολόγηση διδακτικών ενοτήτων.
16.00-16.15: Διάλειμμα.
16.15-18.00: • Συζήτηση και ασκήσεις εμπέδωσης αναφορικά με το κεφ. 10.
• Προετοιμασία επόμενων «βημάτων» (συζήτηση για την Εργασία ΙΙΙ, για τις Μικροδιδασκαλίες 20΄, κλπ).

Η Τέταρτη Εκπαιδευτική Συνάντηση (τελευταίο Σαββατοκύριακο)

[Πραγματοποιείται στο τέλος της 24ης εβδομάδας. Όσοι εκπαιδευτές-σύμβουλοι έχουν αναλάβει ταυτόχρονα δύο τμήματα, πραγματοποιούν αυτή τη συνάντηση με το δεύτερο Τμήμα τους σε άλλο Σαββατοκύριακο]. Όλες οι Μικροδιδασκαλίες που παρουσιάζονται σ’ αυτήν τη συνάντηση βιντεοσκοπούνται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του αξιολογητή.

Η αναγκαιότητα να συμμετάσχετε
Όπως θα διαπιστώσετε από όσα σημειώνονται παρακάτω, η πλήρης συμμετοχή σας σε αυτή τη συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Για όσους σταθεί αδύνατον, για λόγους ανωτέρας βίας, να συμμετάσχουν, θα υπάρξει μια νέα ειδική συνάντηση. Εκεί θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τις Μικροδιδασκαλίες τους όσοι δεν προσέλθουν στην κανονική συνάντηση.
Πρόγραμμα της τέταρτης Εκπαιδευτικής Συνάντησης
Βιντεοσκοπούνται όλες οι Μικροδιδασκαλίες.

Σάββατο
09.00-10.00: Σχολιασμός των Εργασιών ΙΙΙ – Γενική συζήτηση.
10.00-10.15: Διάλειμμα.
10.15-12.15: Παρουσιάσεις και σχολιασμός 4 Μικροδιδασκαλιών 20΄.
12.15-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.30: Παρουσιάσεις και σχολιασμός 4 Μικροδιδασκαλιών 20΄.
14.30-15.30: Γεύμα.
15.30-17.30: Παρουσιάσεις και σχολιασμός 4 Μικροδιδασκαλιών 20΄.

Κυριακή
10.00-12.00: Παρουσιάσεις και σχολιασμός 4 Μικροδιδασκαλιών 20΄.
12.00-12.30: Διάλειμμα.
12.30-14.30: Παρουσιάσεις και σχολιασμός 4 Μικροδιδασκαλιών 20΄.
14.30-15.30: Γεύμα.
15.30-17.00: Κριτικός αναστοχασμός αναφορικά προς την πορεία των εκπαιδευθέντων εκπαιδευτών μέσα στο πρόγραμμα.
17.00-17.15: Διάλειμμα.
17.15-18.30: Αξιολόγηση του προγράμματος – Επόμενα «βήματα» όλων των εκπαιδευτών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Θυμηθείτε, στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση, να έχετε μαζί σας τον πλήρη και ολοκληρωμένο «Φάκελο Μικροδιδασκαλίας» σας, που περιλαμβάνει:
α. Το «Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20΄».
β. Διαφάνειες που ενδεχομένως τη συνοδεύουν.
γ. Έντυπα υλικά που ενδεχομένως τη συνοδεύουν.

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό υλικό και πως χρησιμοποιείται

Το διδακτικό υλικό αποτελείται από την Εισαγωγή, τα παρακάτω δώδεκα κεφάλαια (12), καθώς και από δύο (2) βιντεοταινίες:
1. «Κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων» (40 σελίδες).
2. «Θεωρίες μάθησης και μάθηση ενηλίκων» (31 σελίδες).
3. «Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης» (34 σελίδες).
4. «Η εναρκτήρια συνάντηση» (58 σελίδες).
5. «Εκπαιδευτικές τεχνικές» (137 σελίδες). Το κεφάλαιο συνοδεύεται από τη βιντεοταινία 1, διάρκειας 3 ωρών, που περιέχει αποσπάσματα από μικροδιδασκαλίες και διδασκαλίες. Επίσης, συνοδεύεται από το Παράρτημα Α («Εκπαιδευτικές τεχνικές ανά Θεματικό Πεδίο»), συνολικής έκτασης 180 σελίδων, που αναφέρεται στη μεθοδολογία εξειδικευμένης εφαρμογής των διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών στα διάφορα Θεματικά Πεδία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τέλος, συνοδεύεται από το Παράρτημα Β («Εκπαιδευτικές Τεχνικές για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»), συνολικής έκτασης 140 σελίδων, που αναφέρεται στη μεθοδολογία εξειδικευμένης εφαρμογής των διαφόρων εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης/κατάρτισης κοινωνικών ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
6. «Εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικός χώρος» (44 σελίδες). Η βιντεοταινία 1 συνοδεύει και αυτό το κεφάλαιο.
7. «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας» (33 σελίδες).
8. «Η πρακτική άσκηση» (49 σελίδες).
9. «Ο ρόλος του εκπαιδευτή στη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση» (24 σελίδες).
10. «Αξιοποιώντας την ομάδα στην εκπαίδευση» (137 σελίδες). Το κεφάλαιο αυτό περιέχει ζητήματα δυναμικής της ομάδας, καθώς και ζητήματα επικοινωνίας και συμβουλευτικής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης περιέχει αναφορές στο ζήτημα της εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των δύο φύλων. Συνοδεύεται από τη βιντεοταινία 2, διάρκειας 2 ωρών, που περιέχει αποσπάσματα (μορφή ντοκιμαντέρ) από σεμινάριο με αντικείμενο την επικοινωνία.
11. «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» (38 σελίδες).
12. «Ο ρόλος του ‘νέου’ εκπαιδευτή ενηλίκων» (16 σελίδες).
Το έντυπο διδακτικό υλικό συνοδεύεται από «Βιβλιογραφικό Οδηγό».
Το υλικό αυτό συμπληρώνεται από τα βιβλία:
• «Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή», των D. Noye και J. Piveteau, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2002 (2η έκδ.).
• «Η επιβίωση στις ομάδες» του T. Douglas, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997.
Και από αποσπάσματα από το βιβλίο:
• «Η εκπαίδευση ενηλίκων», του Α. Rogers, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 1999.

Τα δύο βιβλία και τα αποσπάσματα του τρίτου συνδέονται άρρηκτα με διάφορα κεφάλαια του διδακτικού υλικού (με την ένδειξη «Παράλληλο Διάβασμα»). Η μελέτη των κεφαλαίων συνεπάγεται και τη μελέτη των αποσπασμάτων αυτών.

Προδιαγραφές χρήσης του υλικού

Σημειώνονται τα εξής σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές χρήσης του υλικού από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης:
1. Είναι απαραίτητο να μελετηθούν από όλους τα παρακάτω κεφάλαια (ή μέρη κεφαλαίων) δεδομένου ότι η ύλη αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εκπόνηση των Εργασιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, καθώς και το σχεδιασμό και την παρουσίαση της Μικροδιδασκαλίας 15΄ και της Μικροδιδασκαλίας 20΄:
• Η Εισαγωγή.
• Από το κεφάλαιο 1 η ενότητα 1 και η υποενότητα 3.3.
• Το κεφάλαιο 3.
• Από το κεφάλαιο 4 οι ενότητες 1-3, 6-8.
• Το κεφάλαιο 5.
• Από το Παράρτημα Α του κεφαλαίου 5 μία μόνο Ενότητα (την επιλέγετε εσείς, για να προσιδιάζει στις απαιτήσεις ενός Θεματικού Πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείστε). Το 3ο θέμα της Εργασίας ΙΙ θα σχετίζεται με αυτή την Ενότητα που θα επιλέξετε.
• Από το Παράρτημα Β του κεφαλαίου 5 μία μόνο Ενότητα (όποια επιθυμείτε) προκειμένου να εξοικειωθείτε με την εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το 3ο θέμα της Εργασίας ΙΙ θα σχετίζεται και με αυτή την Ενότητα.
• Το κεφάλαιο 6 (εκτός των σελίδων 27-31).
• Το κεφάλαιο 7.
• Το κεφάλαιο 9.
• Από το κεφάλαιο 10 οι ενότητες 1-6, 10-11.
• Το κεφάλαιο 11.
• Το κεφάλαιο 12.
• Επίσης είναι απαραίτητο να μελετηθούν από όλους με προσοχή τα κείμενα με την ένδειξη «Παράλληλο Διάβασμα» στα οποία παραπέμπουν τα ανωτέρω κεφάλαια ή μέρη κεφαλαίων.
2. Οι εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης που είναι και εκπαιδευτές βασικών δεξιοτήτων στη χρήση πληροφορικής είναι απαραίτητο να μελετήσουν και την Ενότητα «Εκπαιδευτικές Τεχνικές στο Θεματικό Πεδίο ‘Πληροφορική’», που βρίσκεται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου 5. Επίσης μελετούν και τις σελίδες 27-31 του κεφαλαίου 6. Στην Εργασία ΙΙ θα τους ζητηθεί να γράψουν ένα ειδικό τμήμα της που θα σχετίζεται με τα δύο αυτά κείμενα.
3. Οι εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης που είναι και εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης μελετούν υποχρεωτικά και το κεφάλαιο 8. Στην Εργασία ΙΙ θα τους ζητηθεί να γράψουν ένα ειδικό τμήμα της που σχετίζεται με το κεφάλαιο αυτό.

Η μελέτη του υπόλοιπου μέρους του διδακτικού υλικού είναι προαιρετική, ωστόσο ασφαλώς προσδίδει περισσότερο βάθος στη μελέτη των προαναφερθέντων κεφαλαίων.

Το υλικό περιέχει μια σειρά από στοιχεία που αποσκοπούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον σας και να σας διευκολύνουν στην «εξ αποστάσεως» μελέτη σας (ασκήσεις, προσδοκώμενα αποτελέσματα, συνόψεις, κείμενα για περαιτέρω μελέτη κλπ). Μπορείτε να διαβάσετε στην Εισαγωγή του διδακτικού υλικού οδηγίες που αποσκοπούν να καταστήσουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε το υλικό αποτελεσματικό και δημιουργικό.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των δύο βιντεοταινιών είναι η ακόλουθη. Όταν οι εκπαιδευόμενοι μελετούν τα κεφάλαια 5-6 και 10, παρακολουθούν αντίστοιχα στις βιντεοταινίες 1 και 2 στιγμιότυπα που σχετίζονται με τα μελετώμενα ζητήματα. Μέσα από οδηγίες που περιέχονται σε ασκήσεις των κεφαλαίων αυτών, οι εκπαιδευόμενοι αναλύουν τα στιγμιότυπα και τα συσχετίζουν με το περιεχόμενο των κεφαλαίων, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την εμβάθυνση και εμπέδωση όσων μελετούν.
Το CD-ROM που μελετάται (προαιρετικά) συνοδευτικά προς το έντυπο και οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό περιέχει: α) υπερκείμενα (hypertext) β) ολόκληρο το υλικό των 12 κεφαλαίων και των Παραρτημάτων τους γ) βιβλιογραφικό οδηγό δ) συνδέσεις με βάσεις δεδομένων ε) δυνατότητα αναζήτησης λέξεων-κλειδιών και θεμάτων.

Στόχος και λειτουργία των «Κειμένων για περαιτέρω μελέτη»
Στο τέλος κάθε Κεφαλαίου του διδακτικού υλικού, κάτω από τον τίτλο «Κείμενα για περαιτέρω μελέτη», ο συγγραφέας ξεχωρίζει από τη βιβλιογραφία και σας προτείνει ορισμένα βασικά μέρη βιβλίων ή άλλα κείμενα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν για περαιτέρω ανάπτυξη του προβληματισμού σας. Είναι ευνόητο ότι η μελέτη αυτών των κειμένων είναι προαιρετική.
Για να σας διευκολύνουμε ως προς την πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα για περαιτέρω μελέτη, όλα ανεξαιρέτως:
• Είτε περιέχονται στα τρία βιβλία (Rogers, Douglas, Noye-Piveteau) που συνοδεύουν το διδακτικό υλικό (και επίσης περιέχονται και στο CD-ROM).
• Είτε περιέχονται μόνο στο CD-ROM.

Γραπτές εργασίες

Οι 3 εργασίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνδέονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (Βλ. σημείο 9 του Οδηγού). Βαθμολογούνται από τον Εκπαιδευτή – Σύμβουλο με την κλίμακα 4=πολύ ικανοποιητική, 3=ικανοποιητική, 2=μέτρια, 1=μη ικανοποιητική.
Κάθε εργασία αποστέλλεται από τον εκπαιδευόμενο στον εκπαιδευτή- σύμβουλο με όποιο μέσο συμφωνηθεί μεταξύ τους (e-mail, ταχυδρομείο, fax κλπ).
Οι ημερομηνίες αποστολής είναι το τέλος των εβδομάδων που αναφέρονται για κάθε Εργασία στον παραπάνω Πίνακα. Παράταση μπορεί να δοθεί (μόνο μετά από συνεννόηση του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή-σύμβουλο) έως μία εβδομάδα.
Ο εκπαιδευτής-σύμβουλος είναι απαραίτητο να στέλνει τα σχόλιά του για κάθε εργασία το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες (περιλαμβανομένων των αργιών) από την ημέρα αποστολής κάθε εργασίας. Ως ημέρα αποστολής θεωρείται εκείνη που αναγράφεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, στο e-mail ή στο fax ή στον ταχυδρομικό φάκελο. Μαζί με τα σχόλιά του είναι χρήσιμο να στέλνει και μια επιστολή (η ίδια προς όλους) ενημερωτικού χαρακτήρα.
Κάθε εργασία είναι προτιμότερο να έχει πληκτρολογημένη μορφή, μπορεί όμως να έχει και χειρόγραφη μορφή, αρκεί να είναι ευανάγνωστη.
Κάθε εκπαιδευόμενος διατηρεί στο αρχείο του αντίγραφο των εργασιών που αποστέλλει.
Είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να αξιοποιείτε τις «Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών» που βρίσκονται στο Παράρτημα του Οδηγού Σπουδών.

Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών
Αξιολόγηση εργασιών

1. Ο εκπαιδευτής – σύμβουλος βαθμολογεί καθεμία εργασία του εκπαιδευομένου ως εξής:
4 = πολύ ικανοποιητικά
3 = ικανοποιητικά
2 = μέτρια
1 = μη ικανοποιητικά
0 = δεν γράφτηκε η εργασία ή στάλθηκε εκπρόθεσμα (πέραν της εβδομαδιαίας παράτασης που τυχόν συμφωνήθηκε μεταξύ εκπαιδευτή-συμβούλου και εκπαιδευομένου).
Στο τέλος προκύπτει ένα άθροισμα (0-12).

Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας

2. Η Μικροδιδασκαλία 20΄πραγματοποιείται στην τελευταία Εκπαιδευτική Συνάντηση ενώπιον του ίδιου του εκπαιδευτή – συμβούλου του συγκεκριμένου τμήματος εκπαιδευομένων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί και ως αξιολογητής της Μικροδιδασκαλίας, καθώς και των υπολοίπων εκπαιδευομένων του ίδιου τμήματος.

3. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός εκπαιδευομένου στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση είναι οι ακόλουθες: α) να μην έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 16 ώρες απουσίας στις τρεις προηγούμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις, β) να έχει αποστείλει εγκαίρως στον εκπαιδευτή-σύμβουλο τις τρεις προβλεπόμενες εργασίες, η συνολική βαθμολογία των οποίων δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη του 5 (δηλ. 1+1+3 ή 1+2+2).

4. Στη διάρκεια της παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας ο αξιολογητής κρατά πρόχειρες σημειώσεις με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν στο Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας 20΄ (βλ. παρακάτω). Στα διαλείμματα και στο τέλος της ημέρας συμπληρώνει σε τελική, επίσημη μορφή το Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιασκαλίας 20΄. Μπορεί να βοηθηθεί στο έργο του βλέποντας, εάν το κρίνει σκόπιμο, και τη βιντεοσκόπηση ορισμένων Μικροδιδασκαλιών.

5. Ο βαθμός της Μικροδιδασκαλίας 20΄ προκύπτει ως εξής:
Α = πολύ ικανοποιητική Β = ικανοποιητική Γ= μέτρια Δ = μη ικανοποιητική

6. Για να θεωρηθεί ότι ένας εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τους εξής βαθμούς:
συνολικά 5 και άνω στις Εργασίες και
Α ή Β ή Γ΄ στη Μικροδιδασκαλία 20΄
Θεωρείται ότι ένας εκπαιδευόμενος ΔΕΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα στις εξής περιπτώσεις:
Εάν έλαβε συνολικά 0-4 στις Εργασίες
Εάν στη Μικροδιδασκαλία 20΄ έλαβε βαθμό Δ.

7. Η αξιολόγηση των Μικροδιδασκαλιών 20΄ από τον αξιολογητή γίνεται επάνω στο ακόλουθο «Έντυπο Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας 20΄». Σε κάθε κουτάκι που αντιστοιχεί στα κριτήρια 1-8 μπαίνει ένας μόνο βαθμός (Α-Δ) που καλύπτει όλα τα επιμέρους κριτήρια κάθε κριτηρίου.