Το πρόγραμμα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΙΙ :

? Οργανώνει μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στα θέματα της γυναικείας απασχόλησης στον τουρισμό, επικεντρώνοντας στην πιο κρίσιμη σήμερα, (σύμφωνα με όλες τις διεθνείς μελέτες και αναλύσεις), παραγωγική του δύναμη: τη διαχείριση της εν γένει τουριστικής πληροφορίας - από την αναζήτηση και συγκέντρωσή της, ως την τεχνολογικά προωθημένη επεξεργασία και διακίνησή της.

? Αναδεικνύει νεωτεριστικές λύσεις σε υπαρκτές κρίσιμες ανάγκες και (διαρθρωτικά) προβλήματα της τουριστικής ανάπτυξης και της γυναικείας απασχόλησης, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, απαντώντας ταυτόχρονα «επιθετικά» στις γενικότερες προκλήσεις της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και της «βιομηχανικής αλλαγής».

? Δημιουργεί ένα ευρύτατο «θερμοκήπιο» παραγωγής και αναπαραγωγής θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες (και όχι μόνο), προωθώντας ταυτόχρονα τολμηρά, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης, με αποτελεσματική αξιοποίηση της τεράστιας, πλην άγνωστης εν πολλοίς, τουριστικής ύλης της περιφέρειας.

? Στα πλαίσια αυτά και εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες, το παρόν σχέδιο:

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΙΙ αποτελεί μια τολμηρή πρόταση νέας στρατηγικής στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και της τουριστικής ανάπτυξης. Την οποία πρόταση συνέταξαν οι φορείς που την υποβάλλουν, με την «υστεροβουλία» να καταστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το 2000, ένα αναγνωρισμένο εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, των νέων αντιλήψεων, υπηρεσιών, μορφών και τεχνολογιών τουρισμού και με ευδιάκριτη πάνω του τη γυναικεία σφραγίδα.