? ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

AMFITRITI II

? ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

greece_gs.gif (8063 bytes)

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΔΕΠΑΛ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)
Είδος Φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΝΠΙΔ
Άτομο επαφής - Τίτλος & Θέση στον Φορέα: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΡΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 7, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλέφωνο: 0261-20301
Fax: 0261-20902
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: -
Web Site: -

UK_gs.gif (8262 bytes)

2. Sous Soleil
  Είδος οργανισμού: Μη κερδοσκοπική εταιρεία
  Αρμόδιο Πρόσωπο: Dr. Jackie Ferris
  Διεύθυνση: 167 Warren Road, Hartlepool, TS24 9HH, United Kingdom
  Τηλέφωνο: 0044 1429 281008 (UK)
  Fax: 0044 1429 281008
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sous_soleil@freeserve.co.uk
  Ονομασία Προγράμματος: Small Enterprise Tourism Training (SETT)
  Web Site: http://www.cleveland.ac.uk/sous/

italy_gs.gif (6425 bytes)

3. Fondazione Rosselli
  Είδος οργανισμού: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
  Αρμόδιο Πρόσωπο: Titta Vadala
  Διεύθυνση: via S. Quintino n. 18/C, Toρίνο 10121, Ιταλία
  Τηλέφωνο: 0039 - 11 - 5622510
  Fax: 0039 - 11 - 5611748
  Ονομασία Προγράμματος: Connecting Peripheral Women - CPW
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tittavadala@biclazio.it
  Web Site: http://www.donnaimpresa.org/

portugal_gs.gif (6232 bytes)

4. AMAP- ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTURAS PORTUGUESAS
  Είδος οργανισμού: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
  Αρμόδιο Πρόσωπο: Enga Gabriela Braganca
  Διεύθυνση: Avenida do colegio militar, lote 1786-1500 Lisbon, Portugal
  Τηλέφωνο: 00351 1710 0027
  Fax: 00351 716 61 22/3
  Ονομασία Προγράμματος: *****
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: AMAP@mail.telepac.pt
  Web Site: http://www.associacao-agricultoras.pt/