Σκοπός
Οι ¶νθρωποι
Επισκόπηση Αγοράς
Προβλήματα-Ευκαιρίες
Στόχοι & Προοπτικές
Απαιτήσεις σε Πόρους
Κίνδυνοι

 

Σκοπός

Η παροχή ποιοτικών ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, κοινωνικά αποκλειόμενους και εργαζομένους, στους τομείς: του Περιβάλλοντος, της Οικονομίας-Διοίκησης, του Τουρισμού και της Αγροτικής Οικονομίας, με αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων και της ιδιωτικής αγοράς

Οι ¶νθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται μόνιμα στη εταιρεία και που τα δυο τελευταία χρόνια υπερτριπλασιάστηκε, υπερβαίνει τα 15 άτομα. Οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι άλλοι Λυκείου.
Η εταιρεία διοικείται από ομάδα - το διαχειριστή, το διευθυντή και ορισμένα στελέχη-υπεύθυνες/ους των βασικών τμημάτων της εταιρείας
Η εμπειρία του βασικού πυρήνα του διοικητικού σχήματος είναι πολύχρονη.Επισκόπηση Αγοράς

Η δια βίου κατάρτιση αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία θα επενδύονται διαρκώς αυξανόμενοι πόροι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δηλαδή ένας τομέας με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, όπου κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο από άποψη αριθμού και μεγέθους έργων και τζίρων. Είναι η μεγαλύτερη ως προς το μέγεθος των εγκαταστάσεων και τον αριθμό των μόνιμων θέσεων εργασίαςΠροβλήματα & Ευκαίριες

Τα αναφερόμενα προβλήματα μπορούν να αξιοποιηθούν και ως ευκαιρίες, ώστε με σωστή στρατηγική και κινήσεις που θα δίνουν θετικές και βιώσιμες λύσεις, να δημιουργηθούν σταθερά ερείσματα και μοχλοί μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.


Στόχοι & Προοπτικές

Πενταετείς στόχοι
Οι στόχοι εμπεριέχονται στις στρατηγικές:
της ποιοτικής ανάπτυξης για την διάστημα 2001-2003 στη διάρκεια των οποίων θα κατοχυρωθούν υψηλά ποιοτικά στάνταρς και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών και στην οργάνωση και στη διαχείριση-διοίκηση
της αποτελεσματικής ανάπτυξης τα επόμενα 2-3 χρόνια ως το 2006, στη διάρκεια των οποίων η επιτευχθείσα ποιότητα, οι επενδύσεις, η συσσωρευμένη εμπειρία, θα μετατρέπονται σε δυναμικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα.Απαιτήσεις σε Πόρους

Οι ανθρώπινοι πόροι ποσοτικά επαρκείς, πρέπει να βελτιωθούν ως προς την ποιοτική σύνθεση των ειδικεύσεων και της παραγωγής έργου
Ως προς τους οικονομικούς πόρους το πενταετές πρόγραμμα προβλέπει έσοδα περί τα 1,6 δισ. δρχ.
Ως προς τους τεχνολογικούς πόρους, θα απαιτηθεί βαθιά αναδιάρθρωση με σχετικές επενδύσεις πάνω από 60 εκατομ. δρχΚίνδυνοι

Κίνδυνοι
αρνητική αναθεώρηση των εγκεκριμένων χρηματοπινάκων του Γ’ ΚΠΣ και των κονδυλίων για κατάρτιση
Δυσλειτουργία νέου πλαισίου
Βραδύτητα χρηματορροών
Εσωτερικές αναταράξεις από απρόβλεπτες αιτίες
Αντιμετώπιση κινδύνων
Αναπροσαρμογή στρατηγικών
Μείωση σταθερών και μεταβλητών δαπανών
Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων
Διαφοροποίηση εισοδημάτων