Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ:5.1.
Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων στους Τομείς προτεραιότητας του Π.Ε.Π.

ΕΡΓΟ:
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άνεργοι/ες
ΣΚΥΡΟΣ
350
20


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
α. άνεργες/οι, επιδοτούμενες/οι και μη, που έχουν κάρτα ανεργίας
β. άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδες

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,0 ευρώ μικτό.

ΑΙΤΗΣΗ (download)
Οι ενδιαφερόμενες/νοι για να μετέχουν ως καταρτιζόμενοι στο αναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις, στο Ξενοδοχείο Περιγιάλι μέχρι και τις 5/10/2005 καθημερινά και ώρες: 11.00- 13.00 και 17.00 - 19.00.
με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86
3. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
4. Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ (3 αντίγραφα)
5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη)
6. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πιστοποίησης ΙΕΚ και όποιων άλλων τίτλων σπουδών (π.χ. Η/Υ κ.α.)
7. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας.
8. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
9. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ΑΦΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22210 - 28726, 84383, 60180 (ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ) - info@acme.gr