Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ:1.14
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


ΕΡΓΟ:
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στο Μέτρο 1.14 «Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της υπαίθρου και συγκεκριμένα για τις περιοχές των ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων Άνεργοι/ες
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
330
20


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
α. άνεργες/οι, επιδοτούμενες/οι και μη, που έχουν κάρτα ανεργίας
β. άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδες

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,50 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,0 ευρώ μικτό.

ΑΙΤΗΣΗ (download)
Οι ενδιαφερόμενες/ νοι για να μετέχουν ως καταρτιζόμενες/οι στο αναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις, στο κατάστημα ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Διεύθυνση: Δυτική Περιμετρική Β΄ παραλιακός) από 3/1/2006 έως 18/1/2006 απογευματινές ώρες (18:00 - 20:30) με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86
3. Πρόσφατη Φωτογραφία (προσώπου)
4. Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ (3 αντίγραφα)
5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (διπλή όψη)
6. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Πιστοποίησης ΙΕΚ
7. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας.
8. Α.Μ. Ι.Κ.Α (εφόσον υπάρχει)
9. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (ΑΦΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22210 - 28726, 84383, 60180 (ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ) - info@acme.gr