Προγράμματα Κατάρτισης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση

ΑΞΟΝΑΣ: 3
Προώθηση και Βελτίωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Παροχής Συμβούλων

ΜΕΤΡΟ: 1
Ενίσχυση Δράσεων Πιστοποίησης καθώς και Υπηρεσιών Δημιουργίας και Τυποποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης

ΕΡΓΟ:
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της αποστολής του, η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης Εκπαιδευτές του Μητρώου Α του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ - ΤΕΙ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ/ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 300 ώρες που περιλαμβάνουν 231 ώρες κατ' ιδίαν μελέτη (εκπαίδευση από απόσταση) και 69 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σεμιναριακού τύπου. Ο Οδηγός Σπουδών προβλέπει 24 εργάσιμες εβδομάδες για την υλοποίηση του κάθε προγράμματος σύμφωνα με την χρονική κατανομή
που μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ (download)
Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΕΚ καθημερινά από τις 10.00 - 17.30
Στο τέλος της αίτησης επισυνάπτετε το έγγραφο Πιστοποίησης του ΕΚΕΠΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ.

Τηλ για πληροφορίες: 22210 60180
Αποστολή fax: 22210 23103
Πρόσωπα επαφής: Ηρακλέους Ιωάννα, Σπυρόπουλος Κων/νος.