Διαχείριση Απορριμμάτων
Ανακύκλωση - Βιολογικός Καθαρισμός

 

Ταυτότητα του Προγράμματος

Τίτλος
Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση - Βιολογικός καθαρισμός

Τόπος υλοποίησης
Λιβαδειά

Διάρκεια
400 ώρες Θεωρία 272 ώρες Πράξη 128

Διάρκεια
Εναρξη 31/01/2000 Λήξη 21/4/2000

Ομάδα στόχος
15 Ανεργοι απόφοιτοι Λυκείου από τη Λιβαδειά και την ευρύτερη περιοχή

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Π.Ε.Π. Σ.Ε.Κ.

Σκοπός του Προγράμματος

Η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζομένων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που αναπτύσσεται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και του βιολογικού καθαρισμού.

Δίδαξαν οι εκπαιδευτές

Βασιλείου Αθανάσιος Γεωπόνος με πολυετή εμπειρία
Ευαγγελίου Παναγιώτης Γεωλόγος με 15ετή εμπειρία
Ηλίας Ιωάννης Γεωπόνος / Οικονομολόγος με 25ετή εμπειρία
Καπάρος Νικόλαος Χημικός με 10ετή εμπειρία
Καρανάσος Νικόλαος Γεωπόνος με 5ετή εμπειρία
Καρκανάς Αλέκος Γεωλόγος με 20ετή εμπειρία
Ναυπακτίτου Καλούσα Καθ. Πληροφορικής με 12ετή εμπειρία

Θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν

Η έκταση του προβλήματος. Σύνθεση - Διάκριση Απορριμμάτων.
Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων.
Μείωση απορριμμάτων. Επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων. Ανακύκλωση. Υγειονομική Ταφή.
Καύση. Διάθεση τοξικών αποβλήτων.
Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων.
Βιολογικός καθαρισμός.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Προγράμματα δράσης.
Η πληροφορική στη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων.
Αγορά εργασίας. Μέθοδοι και τεχνικές εύρεσης εργασίας.

Πρακτική εκπαίδευση

Η θεωρία υλοποιήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας του ΚΕΚ και η πρακτική στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και περιλάμβανε:
Παιχνίδι ρόλων.
Επίδειξη Υλικών.
Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος.
Επίλυση ασκήσεων.
Παρουσίαση μελέτης για το Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς.
Χαρτογράφηση στοιχείων -σημείων.
Σύνταξη ερωτηματολογίου σχετικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Χωροταξική μελέτη για την κατασκευή γέφυρας και οικισμού.
Υποθετικές περιβαλλοντικές μελέτες.
Επίσκεψη στο κέντρο Α.Μ.Ε.Α. Λιβαδειάς. Ξενάγηση, ενημέρωση, παρακολούθηση κατασκευής ανακυκλωμένου χαρτιού.
Επίσκεψη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού στη Θήβα.
Πρακτική άσκηση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αλουμινίου, λευκοσιδήρου και μετάλλων (ΣΥΛΛΑΝ).
Πρακτική άσκηση στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς.
Πρακτική άσκηση στις εγκαταςτάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Λιβαδειάς.
Επίσκεψη για αυτοψία σε χώρο που έγιναν περιβαλλοντικές μελέτες.

Εξοπλισμός & Εκπαιδευτικό υλικό

10 Η/Υ celleron 533Mhz
TV-Video
Διαφανοσκόπειο
Slides
Εντυπα, βιβλία, φυλλάδια, σημειώσεις

Βιβλιογραφία

Π. Κόλλια, Απορρίμματα, Αθήνα 1993
Το Ελληνικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Σαββάλας
Περιβάλλον και απασχόληση, Εκδόσεις Νεφέλη

Παραγόμενα υλικά
Εργασίες από ομάδες καταρτιζομένων

Παραγωγή διαφημιστικού spot για τα απορρίμματα.
Παραγωγή αφίσας ανακύκλωσης.
Χάρτης περιβαλλοντικών προβλημάτων περιοχής Λιβαδειάς (κλ.1:20.000)
Άσκηση υπολογισμού αριθμού κάδων συλλογής απορριμμάτων για την πόλη της Θήβας.
3 ασκήσεις στην οργάνωση συλλογής απορριμμάτων.
Χάρτης διαδρομών απορριμματοφόρων στον Δήμο Λιβαδειάς.
Ερωτηματολόγιο για τους πολίτες - καταναλωτές του Ν. Βοιωτίας.
Άσκηση υπολογισμού όγκου και επιφάνειας Χ.Υ.Τ.Α.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υποθετικό χώρο ανέγερσης
εργατικών κατοικιών.
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε υποθετικό χώρο κατασκευής
αερογέφυρας.

Οι 15 καρτιζόμενοι /νες που
παρακολούθησαν το πρόγραμμα ήταν:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΖΩΗ
ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΡΙΠΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΙΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Οι καταρτιζόμενοι/νες αξιολογήθηκαν ως εξής:
Α: 60%, Β:40% Γ:0
Κλίμακα βαθμολογίας: Α>4, Β=3-4 και Γ<3

Πρόταση για απασχόλησηση

Οι καταρτιζόμενοι είναι δυνατόν να απασχοληθούν:
Σε Δήμους και Κοινότητες ως υπάλληλοι σε υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για
την καθαριότητα
τους Χ.Υ.Τ.Α.
τους Βιολογικούς Καθαρισμούς
ως Eπόπτες ανακύκλωσης
ως επόπτες καθαριότητας στους Βιολογικούς Καθαρισμούς.

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως:
υπεύθυνοι οικοσήμανσης
υπεύθυνοι οικολογικής συσκευασίας
υπεύθυνοι συλλογής υλικών προς ανακύκλωση

Σε γραφεία διαφήμισης, προώθησης και ευαισθητοποίησης πολιτών για ανακύκλωση υλικών

Σε γραφεία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ως αυταπασχολούμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μικρή ιδιωτική επιχείρηση κυρίως στους τομείς:
ανακύκλωση χαρτιού
ανακύκλωση γυαλιού
ανακύκλωση αλουμινίου
οικοσήμανσης
συσκευασίας

Για την αποτελεσματική επικοινωνία του ΚΕΚ, των καταρτιζομένων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών - φορέων (ΟΑΕΔ, ΠΙΕΚΑ, κ.α), λειτουργεί το γραφείο υποστήριξης στην απασχόληση.

Επιστροφή...