Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου – αρχειοθέτηση και εφαρμογές Word και Excel. Οργάνωση Γραμματείας

 

Ταυτότητα του Προγράμματος

Τίτλος
Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου – αρχειοθέτηση και εφαρμογές Word και Excel. Οργάνωση Γραμματείας

Τόπος υλοποίησης
Βοιωτία - Λιβαδειά

Διάρκεια
400 ώρες 240 ώρες θεωρία - 160 ώρες πρακτική

'Ατομα
20 άτομα

Ομάδα στόχος
¶νεργοι

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΣΕΚ

Ανάλυση των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε θεωρία και πρακτική


1η Ενότητα: ΕΝΑΡΞΗ–ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 ώρες
2η Ενότητα: ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 6 ώρες
3η Ενότητα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12 ώρες
4η Ενότητα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 24 ώρες
5η Ενότητα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 12 ώρες
6η Ενότητα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 18 ώρες
7η Ενότητα: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 18 ώρες
8η Ενότητα: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 18 ώρες
9η Ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ KAI ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 6 ώρες
10η Ενότητα : WORD FOR WINDOWSΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ 12 ώρες
11η Ενότητα : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 18 ώρες
12η Ενότητα: EXCEL FOR WINDOWS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 24 ώρες
13η Ενότητα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 12 ώρες
14η Ενότητα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 ώρες
15η Ενότητα: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 6 ώρες
16η Ενότητα : ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 12 ώρες
17η Ενότητα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18 ώρες

Σύνολο θεωρίας 240 ώρες
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις(σύνολο ωρών) 160
ώρες
Σύνολο 400
ώρες

Δίδαξαν οι εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης

ΓΕΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 20 έτη
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 20 έτη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 20 έτη
ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 24 έτη
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17 έτη
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ 10 έτη
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 19 έτη
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΛΕ 20 έτη
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 20 έτη
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 16 έτη

Θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν

1η Ενότητα: ΕΝΑΡΞΗ–ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
§ Γενικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και των επιμέρους κλάδων της και η σχέση με τη γενικότερη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας
§ Γενικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και η σχέση που τις συνδέει, οι επιπτώσεις τους στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία και στη θέση και πορεία των πολιτών.
§ Χαρακτήρας της ανεργίας ως φαινόμενο κοινωνικό και όχι ως προσωπική αποτυχία

2η Ενότητα: ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
§ Η σχέση του προγράμματος με τα προαναφερόμενα.
§ Το πλαίσιο του περιεχομένου του προγράμματος και οι στόχοι του και οι προϋποθέσεις επίτευξής τους.
§ Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
§ τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συντελεστών του προγράμματος

3η Ενότητα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
§ Επιχείρηση και κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον
§ Το είδος της επιχείρησης (εμπορική, δημόσια κ.α)
§ Σε ποιους απευθύνεται και πως (Πελατολόγιο)
§ Μορφές οργάνωσης της επιχείρησης (οργανόγραμμα)
§ Τι σημαίνει ο τίτλος «Γραμματέας»
§ Καθήκοντα, γνώσεις και προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά)
§ Ο ρόλος της ως βοηθός Διοικητικού Στελέχους
§ Ο σημερινός manager και οι απαιτήσεις του
§ Δημιουργία και προβολή του σωστού «image»
§ Οργάνωση της λειτουργίας της υποδοχής (ρεσεψιόν)
§ Τύποι γραμματέων (π.χ. μέσης οδού, αμέτοχη, ματερναλιστική, ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους κ.α)
§ Υποθετικές καταστάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων και εκτίμηση συμπεριφορών. (¶σκηση– Συζήτηση)

4η Ενότητα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
§ Ο ρόλος του γραφείου και οι ειδικότερες αποστολές του -Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα των γραφείων μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων Τύποι γραφείου (ανοιχτό – κλειστό)
§ Διαχείριση χώρου – (περιβάλλον γραφείου, επίπλωση, φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός, θόρυβος, χρώματα, διακόσμηση, μουσική)
§ Χωροταξική Οργάνωση - διαχείριση μηχανημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού (Η/Υ, Fax, τηλέφωνο) Διαχείριση χρόνου (χρονοδιάγραμμα εργασιών)
§ Διαχείριση της εργασίας (παραγωγή εγγράφων, αρχειοθέτηση, προτεραιότητες κ.α)
§ Οργάνωση γραμματείας ανώτερων στελεχών- Διαχείριση του χρόνου του στελέχους -οργάνωση ραντεβού-προτεραιότητες-οργάνωση εσωτερικών σχέσεων-οργάνωση επιχειρηματικών meeting

5η Ενότητα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
§ Έννοια και περιεχόμενο
§ Μέσα και διαδικασία
§ Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία «γλώσσα σώματος»
§ Γραπτή επικοινωνία (επιστολές, εισηγήσεις κ.α)
§ Τηλεφωνική επικοινωνία
§ Είδη και τεχνικές επικοινωνίας
§ Εσωτερική – εξωτερική, άτυπη – τυπική, ατομική – συλλογική, καθοδική – ανοδική – οριζόντια
§ Κουλτούρα και επικοινωνιακό κλίμα (πολιτική ανοιχτών θυρών) Βελτίωση της οργανωτικής επικοινωνίας και του επικοινωνιακού κλίματος – ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων
§ Διαχείριση κρίσεων (αλλαγή, ανταγωνισμός, προκατάληψη κλ.π) Ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
§ Η έννοια και η σπουδαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων
§ Σχέσεις με τα ΜΜΕ - Δελτίο Τύπου
§ Οργάνωση Συσκέψεων – Εκδηλώσεων
§ Προγραμματισμός – προετοιμασία (χωροταξία, προσκλήσεις, χρονοδιάγραμμα, οπτικοακουστικά μέσα, τήρηση πρακτικών, σίτιση, ψυχαγωγία, μέσα μεταφοράς κ.α)
§ Εργασίες μετά τη σύσκεψη
Εφαρμογές Δημόσιων Σχέσεων (cases)
§ Χρήση προφορικού λόγου
§ Εξυπηρέτηση (face to face)
§ Προγραμματισμός Συναντήσεων
§ Αποδελτίωση
§ Οργάνωση συναντήσεων – συσκέψεων - Προσκλήσεις
§ Τήρηση πρακτικών - Απομαγνητοφώνηση κ.α

6η Ενότητα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
§ Αγγλική Ορολογία
§ Τηλεφωνική επικοινωνία (διάλογοι)
§ Σχέδιο σύνταξης εμπορικής επιστολής /Επικεφαλίδα,θέμα κ.α
§ Είδη επιστολής (παραγγελία, παράπονα, ευχαριστήρια)
§ Γενικές ασκήσεις

7η Ενότητα: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
§ Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία Είδη επιστολής (π.χ Εμπορική)
§ Σύνταξη επιστολής
§ Τύποι επιστολής (ευχαριστήρια, παραπόνων, κ.α)
§ Μέρη επιστολής (θέμα, προσφώνηση κ.α)
§ Επιστολόχαρτο

8η Ενότητα: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
§ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Συγκεντρωτικό - Αποκεντρωτικό
§ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Έννοια και μέσα
Είδη - ποικιλία φακέλων]
§ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
- Αλφαβητική
- Αριθμητική
- Γεωγραφική
- Θεματική
- Χρονολογική
- Χρωματολογική
Συνδυασμός συστημάτων ταξινόμησης
§ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ
Μέσα ταξιθέτησης
- Ειδικά έπιπλα με μικρά συρτάρια και εσωτερικά χωρίσματα
- ράφια, δελτιοθήκες, φορητά συρτάρια κ.α
Μέθοδοι ταξιθέτησης
οριζόντια, ορθή, κάθετη
§ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9η Ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ KAI ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS
§ Γενικά περί Η/Υ
§ Τεχνολογία Η/W και S/W
§ Τι είναι τα Windows
§ Εκκίνηση των Windows / Έξοδος
§ Τα μέρη της οθόνης
§ Λήψη βοηθείας

10η Ενότητα : WORD FOR WINDOWS
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ
§ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εκκίνηση / Έξοδος
Περιγραφή της Οθόνης του WORD
Ξενάγηση στον πίνακα εντολών
§ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημιουργία κειμένου
Δακτυλογράφηση κειμένου
Μεταβολές στο κείμενο
(Μετακίνηση, Αντιγραφή, Ακύρωση, Διαγραφή ) ΑΡΧΕΙΟ
Δημιουργία αρχείου
Αποθήκευση εγγράφων στο αρχείο
(¶νοιγμα, Αναζήτηση, Μεταπήδηση (go to))

11η Ενότητα : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
§ ΣΕΛΙΔΑ
Διαμόρφωση σελίδας (περιθώρια κ.α)
Διαμόρφωση παραγράφων
Σελιδοποίηση
Στηλοθέτες
§ STYLE
Δημιουργία περιγράμματος
Επικεφαλίδα και υποσέλιδο
Αλλαγή style χρησιμοποιώντας την εντολή Style Gallery
Εισαγωγή εικόνας και οι δυνατότητες του clip art
§ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Επιλογή γραμματοσειράς
Υπογράμμιση χαρακτήρων
Επιλογή χρωμάτων
Απόσταση χαρακτήρων
Επιλογή γλώσσας, Ορθογραφία
Κεφαλαία, εκθέτες και δείκτες
§ ΠΙΝΑΚΕΣ
Δημιουργία πίνακα (γραμμές – στήλες)
Πίνακας περιεχομένων
Χρησιμοποιώντας το πεδίο TOC
Πίνακες με εικόνες και λεζάντες
Σύνταξη ευρετηρίου
Αυτόματη σημείωση καταχωρήσεων ευρετηρίου
§ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Επιλογή εκτυπωτή
Ιδιότητες εκτύπωσης

12η Ενότητα: EXCEL FOR WINDOWS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εκκίνηση / Έξοδος
Ξενάγηση στη βασική του Οθόνη
Δημιουργία Φύλλου εργασίας
§ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή κειμένου
Αποθήκευση, Αντιγραφή Διαγραφή, Μετονομασία
§ ΚΕΙΜΕΝΟ
Μορφοποίηση κειμένου (Γραμματοσειρά κ.α)
Αλλαγές πλάτους γραμμών και στηλών
Μορφοποίηση αριθμών
Μορφοποίηση Ημερομηνιών και Ωρών
§ ΣΕΛΙΔΑ
(Στοιχίσεις, Περιγράμματα και σκίαση
περιθώρια, Σελιδοποίηση, Κεφαλίδες και υποσέλιδα)
§ ΛΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δημιουργία λίστας
Διαγραφή και τροποποίηση εγγραφών
Ταξινόμηση δεδομένων (αλφαβητικά κ.α)
Οι δυνατότητες της χρήσης φίλτρου αναζήτησης
§ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Εισαγωγή συναρτήσεων στο Φύλλο Εργασίας
Κατηγορίες συναρτήσεων
Αντιγραφή και Μετακίνηση τύπων
Υπολογισμοί σε δεδομένα
Διαμόρφωση πίνακα αποτελεσμάτων
§ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δημιουργία διαγραμμάτων
Τροποποιήσεις, μορφοποιήσεις
Γραμμές, βέλη, Τόξα, εικόνες, χρώματα κ.α

13η Ενότητα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
§ Η επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας στη φύση της εργασίας και στην οργάνωση της παραγωγής-To διαδίκτυο
§ Έννοια και γενικές εφαρμογές της τηλεργασίας
§ Τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις
§ Θεσμικό πλαίσιο
§ Μοντέλα παροχής γραμματειακών υπηρεσιών από μακριά – Προσομοίωση μοντέλων

14η Ενότητα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
§ Επαγγελματικός προσανατολισμός και διερεύνηση προσωπικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών
§ Μέθοδοι, μέσα και πεδία αναζήτησης εργασίας – Φορείς διαμεσολάβησης
§ Διαμόρφωση ατομικού επαγγελματικού προφίλ και ατομικού σχεδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας
§ Τεχνικές εύρεσης εργασίας-σύνταξη βιογραφικού-τεχνικές συνεντεύξεων και επικοινωνίας κατά την αναζήτηση
§ Αντιμετώπιση της απόρριψης-φορείς διαμεσολάβησης και υποστήριξης-mentoring
§ Προγράμματα και ευκαιρίες επιδοτήσεων της απασχόλησης και αυταπασχόλησης
§ Βασικές αρχές προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον
§ Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

15η Ενότητα: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
§ Ισότητα ευκαιριών για όλους και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες – περιορισμοί και μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού
§ Η θέση των δυο φύλων στην αγορά εργασίας – Επαγγελματικός διαχωρισμός-Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής - Ίσες ευκαιρίες - Mainstreaming
§ Τα προβλήματα της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον και η αντιμετώπισή τους
§ Νομοθεσία και Θεσμοί Ισότητας
§ Γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα-προγράμματα και δομές υποστήριξης
§ Προγράμματα και δομές υποστήριξης των ευπαθών ομάδων
16η Ενότητα : ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
§ Ασφάλεια και υγεία: σύγχρονες αξίες και δικαιώματα
§ Το περιβάλλον εργασίας-βασικοί όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής
§ Αρχές πρόληψης κινδύνων-Αποφυγή και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων
§ Παροχή πρώτων βοηθειών
§ Βασικές αρχές σχεδιασμού ασφαλών συστημάτων εργασίας
§ Το εργατικό δίκαιο-έννοια και αντικείμενο-αρμόδιοι φορείς
§ Οι συμβάσεις εργασίας-τα δικαιώματα των εργαζομένων
§ Θεσμικό πλαίσιο για μισθούς, προσλήψεις, απολύσεις, ωράριο

17η Ενότητα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
§ Η έννοια και ανάγκη της δια βίου μάθησης-ο ασφαλής δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης
§ Τα μέσα και οι φορείς της δια βίου μάθησης
§ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – το σύγχρονο «εργαλείο» της δια βίου εκπαίδευσης
§ Μοντέλα, συστήματα και λειτουργικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
§ Προσομοίωση τηλεκπαίδευσης στην ανακεφαλαίωση του παρόντος προγράμματος κατάρτισης

Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος έγινε σε συνεργασία με τις εξής επιχειρήσεις:


ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ. ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗΣ Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΚΩΤΣΑΔΑΜ Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κέντρο Πληροφορικής
ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Συντήρηση και Επισκευή Μηχ. Γραφείου
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΚΑΚΟΤΡΙΧΗΣ Λογιστικό Γραφείο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ Λογιστικά - Φοροτεχνικά
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ Ο.Ε. Εμπορία και επισκευές μηχανών γραφείου και Η/Υ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ασφαλιστικό Πρακτορείο

Δεξιότητες καταρτιζομένων:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι/ες απέκτησαν δεξιότητες και είναι σε θέση:

· να οργανώνουν χωροταξικά ένα γραφείο και να κάνουν χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού
· να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο ενός στελέχους της επιχείρησης
· να οργανώνουν χρονοδιαγράμματα και να έχουν την ικανότητα τμηματοποίησης της εργασίας
· να εφαρμόζουν τις τεχνικές επικοινωνίας όπως αρμόζει σε έναν / μία Γραμματέα
· να έχουν την ικανότητα χειρισμού των Δημοσίων Σχέσεων
· να χειρίζονται με άνεση την ορολογία για τους Γραμματείς στην Αγγλική Γλώσσα
· να χειρίζονται χωρίς λάθη τα εργαλεία της επεξεργασίας κειμένου WORD
· να χειρίζονται χωρίς λάθη τα εργαλεία διαχείρισης των φύλλων εργασίας EXCEL
· να χειρίζονται με σωστό τρόπο τα εργαλεία internet και τις multimedia εφαρμογές
· να μπορούν να τηρούν αρχείο χρησιμοποιώντας τα ανάλογα συστήματα αρχειοθέτησης
· να εφαρμόζουν τις τεχνικές αρχειοθέτησης
· να ταξινομούν και να εφαρμόζουν τις αναγκαίες μεθόδους ταξινόμησης αρχείου
· να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν κινδύνους στην εργασία και να τηρούν τους όρους υγιεινής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις
· να εντοπίζουν και να είναι ικανοί/ές να χειρίζονται θετικά τις αιτίες που γεννούν ανισότητα μεταξύ των φύλων και σε βάρος άλλων ομάδων (ευπαθών)
· να είναι ικανοί/ές να διαμορφώνουν και υλοποιούν σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης, μετέχοντας αποτελεσματικά στις διαδικασίες δια βίου μάθησης
· να χρησιμοποιούν τηλεκπαιδευτικές τεχνολογίες ως βασικό μέσο της προσωπικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης

Πρόταση για απασχόληση

Η γενική επιδίωξη του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να απασχοληθεί σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ως:

- υπάλληλοι γραφείου
- υπάλληλοι υποδοχής σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών
- Γραμματείς ανωτέρων διοικητικών στελεχών
- Γραμματείς - δακτυλογράφοι
- διοργανωτές επαγγελματικών εκδηλώσεων
- χειριστές τηλεφωνικών κέντρων
- Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτησης
- χειριστές μηχανών εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων
- υπεύθυνοι Πρωτοκόλλου

Για την αποτελεσματική επικοινωνία του ΚΕΚ, των καταρτιζομένων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών - φορέων (ΟΑΕΔ, ΠΙΕΚΑ, κ.α), λειτουργεί το γραφείο υποστήριξης στην απασχόληση.

Επιστροφή...