Τυποποίηση και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων

 

Ταυτότητα του Προγράμματος

Τίτλος
Τυποποίηση και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων

Τόπος υλοποίησης
Βοιωτία - Λιβαδειά

Διάρκεια
400 ώρες 240 ώρες θεωρία - 160 ώρες πρακτική

'Ατομα
25 άτομα

Ομάδα στόχος
¶νεργοι

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΣΕΚ

Ανάλυση των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε θεωρία και πρακτική


Έναρξη –Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας 6 ώρες
Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων 6 ώρες
Εισαγωγή στα παραδοσιακά προϊόντα 6 ώρες
Η τυροκομική στις σύγχρονες τυροκομικές μονάδεςΤα παραγόμενα προϊόντα 12 ώρες
Συσκευασία των τυριών – Υλικά συσκευασίας 12 ώρες
Διατήρηση των τυροκομικών προϊόντων από τη μονάδα μέχρι τον καταναλωτή 12 ώρες
Ο βασικός εξοπλισμός η προπαρασκευή ζυμαρικών και η συντήρηση 18 ώρες
Βασικά είδη ζυμαρικών και ο ρόλος της ζύμης– Τρόποι Παραδοσιακής παρασκευής 18 ώρες
Η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου- Βασικά φυτοτεχνικά στοιχεία 12 ώρες
Τρύγος – γλευκοποίηση-οινοποίηση 12 ώρες
Εμφιάλωση- Τυποποίηση- Συσκευασία – Marketing Προώθηση Παραδοσιακών προϊόντων 18 ώρες
Ποιότητα και παραδοσιακά προϊόντα 24 ώρες
Οι Η/Υ και η χρήση τους στη διαχείριση παραγωγής και αγοράς παραδοσιακών προϊόντων – το διαδίκτυο και η προώθηση προϊόντων 24 ώρες
Κίνητρα και προϋποθέσεις για τη Δημιουργία μικρών αγροτικών επιχειρήσεων 12 ώρες
Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένωνΒασικά ζητήματα εργατικής νομοθεσίας 12 ώρες
Θέματα ισότητας 6 ώρες
Μέθοδοι και Τεχνικές εύρεσης εργασίας 18 ώρες
Δια βίου μάθηση Τηλεκπαίδευση 12 ώρες

Σύνολο θεωρίας 240
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις(σύνολο ωρών) 160
Σύνολο 400

Δίδαξαν οι εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης

ΖΑΧΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 19 έτη
ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 24 έτη
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17 έτη
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13 έτη
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ 10 έτη
ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ 6 έτη
ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 4 έτη
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΛΕ 20 έτη
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 27 έτη
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 18 έτη
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 έτη
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 25 έτη

Θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν

1η Ενότητα: Έναρξη –Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας
§ Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και των επιμέρους κλάδων της και η σχέση με τη γενικότερη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας
§ Το γενικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και η σχέση που τις συνδέει, οι επιπτώσεις τους στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία και στη θέση και πορεία των πολιτών.
§ Ο χαρακτήρας της ανεργίας ως φαινόμενο κοινωνικό και όχι ως προσωπική αποτυχία

2η Ενότητα: Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων
§ Η σχέση του προγράμματος με τα προαναφερόμενα
§ το πλαίσιο του περιεχομένου του προγράμματος, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις επίτευξής τους
§ Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
§ Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συντελεστών του προγράμματος εν είδη «μαθησιακού συμβολαίου»

3η Ενότητα: Εισαγωγή στα παραδοσιακά προϊόντα
§ Η εξέλιξη των παραδοσιακών μονάδων στην Ελλάδα και στο Ν. Βοιωτίας
§ Τα παραδοσιακά προϊόντα στη διατροφή του ανθρώπου.
§ Θρεπτική - βιολογική και κοινωνικο- πολιτιστική αξία

4η Ενότητα: Η τυροκομική στις σύγχρονες τυροκομικές μονάδες Τα παραγόμενα προϊόντα
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
§ Εγκαταστάσεις – εξοπλισμοί μέσα και υλικά
§ Παραλαβή και μεταφορά του γάλακτος
§ Φιλτράρισμα και πρόψυξη
§ Παραγωγική διαδικασία – Ροή εργασιών για την παραγωγή:
§ Φέτας
§ Ανθότυρου – μυζήθρας
§ Γραβιέρας – κεφαλογραβιέρας
§ Κεφαλοτύρι – κασέρι
§ Φρέσκα τυριά χωρίς ωρίμανση
§ Φορμαέλα Αράχωβας
§ Τα οργανοληπτικά κλπ. χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων
§ Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας της μονάδας και των περιβαλλοντικών όρων
§ Νομικές- Υγειονομικές προδιαγραφές της διάκρισης των διαφόρων τύπων τυριών

5η Ενότητα: Συσκευασία των τυριών – Υλικά συσκευασίας
§ Παραδοσιακός τρόπος συσκευασίας σε βαρέλια
§ Τεχνολογία ξύλινου βαρελιού – Ποιότητα και ιδιαιτερότητα ξύλου – Συντήρηση – Καθαρισμός και απολύμανση βαρελιών
§ ¶λμη και χαρακτηριστικά της
§ Συσκευασία σε δοχεία – Προδιαγραφές δοχείων – ¶λμη και χαρακτηριστικά
§ Συσκευασίες με πλαστικό φιλμ, σε κενό αέρος, σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα – αδρανή αέρια κλπ
§ Ειδικές μικροσυσκευασίες
§ Η σημασία της συσκευασίας και τυποποίησης στην εμπορία των προϊόντων

6η Ενότητα: Διατήρηση των τυροκομικών προϊόντων από τη μονάδα μέχρι τον καταναλωτή
§ Οι ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι στις τυροκομικές μονάδες
§ Ψυκτικοί χώροι – μεγέθη και προδιαγραφές
§ Θερμοκρασία- υγρασία- χρόνος και παράμετροι για την ωρίμανση των τυριών
§ Θερμοκρασία φρέσκων τυριών- τυριών χωρίς ωρίμανση
§ Μεταφορά- μέσα μεταφοράς και διακίνηση τυριών
§ Η συντήρηση των τυριών στα Super Market- Ειδικά καταστήματα- Εστιατόρια

7η Ενότητα: Ο βασικός εξοπλισμός η προπαρασκευή ζυμαρικών και η συντήρηση
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
§ Εξοπλισμός κουζίνας – Σκεύη και συσκευές κατάλληλες για την παρασκευή ζυμαρικών
§ Το αλεύρι – τα αυγά – το νερό (βασικές προδιαγραφές)
§ Η συντήρηση και η συσκευασία

8η Ενότητα: Βασικά είδη ζυμαρικών και ο ρόλος της ζύμης– Τρόποι Παραδοσιακής παρασκευής
§ Είδη ζυμαρικών
§ Χρήσεις της ζύμης – τα μυστικά του ζυμώματος για τα εξής παρασκευάσματα:
§ Μακαρονάκι κοφτό- Βιδάκια-Μαλλιά αγγέλου –Χυλοπίτες

9η Ενότητα: Η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου- Βασικά φυτοτεχνικά στοιχεία
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
§ Γενικά στοιχεία( έκταση, παραγωγή, ποικιλίες, κ.α) για το Ν. Βοιωτίας. Η τάση για τις βιολογικές καλλιέργειες
§ Ο ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος για τις βιολογικές καλλιέργειες
§ Η επιλογή των περιοχών, των θέσεων των εγκατάστασης και των ποικιλιών για βιολογική καλλιέργεια
§ Εργασίες εγκατάστασης, του αμπελώνα- Διαμόρφωση και σχηματισμός του αμπελώνα ( κύπελλο, υποστηριγμένα σχήματα, κρεβατίνες, κ.λπ)
§ Οι κανόνες λιπάνσεων και φυτοπροστασίας στη βιολογικές καλλιέργειες
§ Εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας (ήπια χημικά μέσα, αρπακτικά, παράσιτα, βιολογικά μέσα, κ.λπ)

10η Ενότητα: Τρύγος – γλευκοποίηση - οινοποίηση
§ Η ωρίμανση των σταφυλιών- Βιοχημικές διεργασίες
§ Κριτήρια ωριμότητας(χρώμα, μέγεθος, δείκτες, σακχαρικός άλλος, οξύτητα, κ.λπ)
§ Η ποιοτική διαλογή σαν προϋπόθεση παραγωγής οίνων ποιότητας
§ Η γλευκοποίηση των σταφυλιών
§ Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζύμωση του γλεύκους(μούστος)
§ Τα σύγχρονα οινοποιεία – εγκαταστάσεις- εξοπλισμοί
§ Στάδια, εργασίες( ροή της παραγωγικής διαδικασίας), παρακολούθηση της οινοποίησης- έλεγχοι
§ Το οινολογικό εργαστήριο- εξετάσεις και μετρήσεις. Εκτροπές της οινοποίησης – Διορθώσεις
§ Οίνοι ποιότητας. Τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της
§ Τοπικοί οίνοι
§ Οίνοι ονομασίας προέλευσης
§ Παλαιωμένοι οίνοι

11η Ενότητα: Εμφιάλωση- Τυποποίηση- Συσκευασία – Marketing Προώθηση
Παραδοσιακών προϊόντων
§ Εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί- Μέσα και εφόδια
§ Η διαδικασία της εμφιάλωσης, τυποποίησης και συσκευασίας
§ Η αισθητική στην τυποποίηση και συσκευασία (φιάλες, ετικέτες, κιβώτια, ειδικές συσκευασίες, κ.λπ)
§ Οι χώροι αποθήκευσης. Προδιαγραφές και συνθήκες αποθήκευσης- συντήρησης
§ Οι ειδικές συνθήκες για την παλαίωση των οίνων
§ Γενικές αρχές και έννοιες του marketing
§ Προσδιορισμοί των οικονομικών μεγεθών παραγωγής και αγορών(τοπική, εγχώρια, εξαγωγές)
§ Έρευνα αγοράς- μέσα και μέθοδοι συγκέντρωσης και αξιοποίηση των πληροφοριών
§ Επιλογή μέσων και μεθόδων προώθησης των προϊόντων (διαφήμιση, ειδικές αγορές, εκθέσεις, καταστήματα, κ.λπ)
§ Δίκτυα διανομών και πωλήσεων – Λοιπά μέσα προβολής και προώθησης των προϊόντων. Εισαγωγή στο τηλεμπόριο

12η Ενότητα: Ποιότητα και παραδοσιακά προϊόντα
§ Το σήμα Β.Π ( βιολογικό προϊόν)- οργανισμοί και φορείς πιστοποίησης(ΟΠΕΓΕΠ, ΔΗΩ, ΣΟΓΕ)
§ Τυριά ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης)
§ Η εφαρμογή της HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
§ Το σήμα ISO και η σημασία του στην τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων

13η Ενότητα: Οι Η/Υ και η χρήση τους στη διαχείριση παραγωγής και αγοράς παραδοσιακών προϊόντων – το διαδίκτυο και η προώθηση προϊόντων
§ Βασικές αρχές και έννοιες πληροφορικής – Ιστορικό και εξέλιξη
§ Η χρήση των Η/Υ για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών
§ Επεξεργασία Κειμένου Word
§ Εφαρμογές διαχείρισης και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων
§ Δίκτυα και βάσεις δεδομένων, διεθνή δίκτυα
§ Παρουσίαση μηχανογραφικών εφαρμογών – Τηλεμπόριο

14η Ενότητα: Κίνητρα και προϋποθέσεις για τη Δημιουργία μικρών αγροτικών επιχειρήσεων
§ Η αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων σαν στόχος τοπικής και περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
§ Ο εθνικός αναπτυξιακός νόμος
§ Ο κανονισμός για την μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα
§ Εφαρμογές – Προωθούμενες δραστηριότητες – Οικονομικές Ενισχύσεις – Χρηματοδότηση των επενδύσεων. Όροι και προϋποθέσεις
§ Προγράμματα ΟΑΕΔ και άλλων φορέων για την απασχόληση, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ.
§ Βασικές αρχές για την επιλογή της αυταπασχόλησης
§ Ίδρυση επιχείρησης (νομικό πλαίσιο, διαδικασίες)

15η Ενότητα: Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Βασικά ζητήματα εργατικής νομοθεσίας
§ Ασφάλεια και υγεία: σύγχρονες αξίες και δικαιώματα
§ Το περιβάλλον εργασίας-βασικοί όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής
§ Αρχές πρόληψης κινδύνων-Αποφυγή και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων
§ Παροχή πρώτων βοηθειών
§ Βασικές αρχές σχεδιασμού ασφαλών συστημάτων εργασίας
§ Το εργατικό δίκαιο-έννοια και αντικείμενο-αρμόδιοι φορείς
§ Οι συμβάσεις εργασίας-τα δικαιώματα των εργαζομένων
§ Θεσμικό πλαίσιο για μισθούς, προσλήψεις, απολύσεις, ωράριο

16η Ενότητα : Θέματα ισότητας
§ Iσότητα ευκαιριών για όλους και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες – περιορισμοί και μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού
§ Η θέση των δυο φύλων στην αγορά εργασίας – Επαγγελματικός διαχωρισμός-Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής - Ίσες ευκαιρίες - Mainstreaming
§ Τα προβλήματα της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον και η αντιμετώπισή τους
§ Νομοθεσία και Θεσμοί Ισότητας
§ Γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα-προγράμματα και δομές υποστήριξης
§ Προγράμματα και δομές υποστήριξης των ευπαθών ομάδων

17η Ενότητα: Μέθοδοι και Τεχνικές εύρεσης εργασίας
§ Επαγγελματικός προσανατολισμός και διερεύνηση προσωπικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών
§ Μέθοδοι, μέσα και πεδία αναζήτησης εργασίας – Φορείς διαμεσολάβησης
§ Διαμόρφωση ατομικού επαγγελματικού προφίλ και ατομικού σχεδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας
§ Τεχνικές εύρεσης εργασίας-σύνταξη βιογραφικού-τεχνικές συνεντεύξεων και επικοινωνίας κατά την αναζήτηση
§ Αντιμετώπιση της απόρριψης-φορείς διαμεσολάβησης και υποστήριξης-mentoring
§ Προγράμματα και ευκαιρίες επιδοτήσεων της απασχόλησης και αυταπασχόλησης
§ Βασικές αρχές προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον
§ Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

18η Ενότητα: Δια βίου μάθηση
§ Τηλεκπαίδευση Η έννοια και ανάγκη της δια βίου μάθησης-ο ασφαλής δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης
§ Τα μέσα και οι φορείς της δια βίου μάθησης
§ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – το σύγχρονο «εργαλείο» της δια βίου εκπαίδευσης
§ Μοντέλα, συστήματα και λειτουργικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
§ Προσομοίωση τηλεκπαίδευσης στην ανακεφαλαίωση του παρόντος προγράμματος κατάρτισης

Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος έγινε σε συνεργασία με τις εξής επιχειρήσεις:


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΗΜ.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
"ΠΟΛΥΜΝΙΑ" Β.ΣΤΑΜΟΥ-Δ.ΣΤΑΜΟΥ ΟΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ΛΙΟΣΤΡΟΦΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΠΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Δεξιότητες καταρτιζομένων:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι/ες απέκτησαν δεξιότητες και είναι σε θέση:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι/ες απέκτησαν δεξιότητες και είναι σε θέση:
· να παραλαμβάνουν, να μεταφέρουν, με ασφάλεια το γάλα από τον παραγωγό στην μονάδα.
· να κατασκευάζουν διάφορα είδη τυριών ακολουθώντας την σωστή ροή των εργασιών
· να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και υγιεινής των μονάδων, καθώς και τους περιβαλλοντικούς όρους κατά την παραγωγή, συσκευασία & διακίνηση
· να συσκευάζουν με όλους τους τρόπους που ενδείκνυνται τα προϊόντα
· να λαμβάνουν όλα τα μέτρα και να τηρούν όλους τους κανόνες για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων
· Να χειρίζονται με ασφάλεια και παραγωγικά τον βασικό εξοπλισμό παρασκευής ζυμαρικών
· να επιλέγουν ποιοτικές πρώτες ύλες και να είναι σε θέση να παράγουν ποικιλία ζυμαρικών περιλαμβανομένων των παραδοσιακών
· να επιλέγουν το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον για τις βιολογικές καλλιέργειες αμπέλου.
· να είναι ικανοί/ές να κρίνουν την ωριμότητα των σταφυλιών καθώς και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του οίνου
· να είναι ικανοί/ές να επιλέξουν τις κατάλληλες ποικιλίες, και να ακολουθήσουν τις ενδεδειγμένες εργασίες για την οινοποίηση
· να κάνουν όλες τις απαιτούμενες οινολογικές μετρήσεις, και να ακολουθούν τη σωστή διαδικασία εμφιάλωσης, αποθήκευσης, παλαίωσης και διακίνησης των οίνων
· να προωθούν τα προϊόντα τους
· να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την συγκέντρωση και την επεξεργασία των απαιτούμενων πληροφοριών για την παραγωγή και εμπορία των προϊόντων
· να κάνουν απλούς και πολύπλοκους υπολογισμούς με την χρήση λογιστικών φύλλων.
· να πλοηγούνται στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες κατανοώντας την σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
· να συλλέγουν πληροφορίες και να συμμετέχουν σε δίκτυα για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
· να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν κινδύνους στην εργασία και να τηρούν τους όρους υγιεινής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις
· να είναι ικανοί/ές να διαμορφώνουν και υλοποιούν σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης, μετέχοντας αποτελεσματικά στις διαδικασίες δια βίου μάθησης
· να χρησιμοποιούν τηλεκπαιδευτικές τεχνολογίες ως βασικό μέσο της προσωπικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης

Πρόταση για απασχόληση

Η γενική επιδίωξη του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να απασχοληθεί σε:
- εργαστήρια παρασκευής και τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων
- άλλα εργαστήρια παραγωγής προϊόντων διατροφής όπως εργαστήρια τυρόπιτας, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία
- τυροκομεία
- μονάδες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων (π.χ. βιομηχανικής ντομάτας)
- μονάδες τυποποίησης προϊόντων κτηνοτροφικής παραγωγής (τυροκομεία, συσκευαστήρια κρέατος)
- συνεταιριστικές μονάδες και ως αυταπασχολούμενοι/ες

Για την αποτελεσματική επικοινωνία του ΚΕΚ, των καταρτιζομένων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών - φορέων (ΟΑΕΔ, ΠΙΕΚΑ, κ.α), λειτουργεί το γραφείο υποστήριξης στην απασχόληση.

Επιστροφή...