Προγράμματα κατάρτισης

To KEK ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ υλοποιεί από το 1992 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους, εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους.

Προγράμματα προς υλοποίηση

Εμφάνιση των προγραμμάτων

Δικαιολογητικά - Πληροφορίες - Κριτήρια

Υλοποιηθέντα προγράμματα

Εμφάνιση όλων των υλοποιηθέντων προγραμμάτων

Εμφάνιση των προγραμμάτων ΣΕΚ
(Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση)

Εμφάνιση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν
σε συνεργασία με τρίτους φορείς

Εμφάνιση Αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κατάρτισης

Εμφάνιση των προγραμμάτων
κατάρτισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Now - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΙΙ
Horizon
Youthstart

Εμφάνιση των προγραμμάτων του Κοινωνικού Αποκλεισμού