Προγράμματα Κατάρτισης προς υλοποίηση

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα εξής προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και το Υπουργείο Εργασίας.

Νομός  
Πόλη
Τίτλος Προγράμματος
Ώρες
¶τομα
Ομάδα Στόχου
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Πληροφορίες
Αίτηση
Εύβοια
Χαλκίδα
Τεχνίτες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
400
20
νεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
400
20
νεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών

400
25
νεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης με Χρήση Η/Υ

400
25
νεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Παρασκευή - Μεταποίηση - Συντήρηση και Διάθεση Τοπικών Πραδοσιακών Προϊόντων  Πρωτογενούς Παραγωγής

400
25
νεργοι
ΣΕΚ
 

Επιστροφή...