Προγράμματα Κατάρτισης προς υλοποίηση

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα εξής προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:
 

 

 
 

Τα έργα συχρηματοδοτούνται σε ποσοστό
75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 


Τα παρουσιαζόμενα υποέργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

Νομός

Πόλη
Τίτλος Προγράμματος
Ώρες
Άτομα
Ομάδα Στόχου
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Πληροφορίες
Αίτηση
Εύβοια Χαλκίδα Στελέχη Υποστήριξης Διοικητικών Τμημάτων Επιχειρήσεων 400 20 Ανεργοι ΣΕΚ  
Εύβοια
Χαλκίδα
Τεχνίτες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
400
20
Ανεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
400
20
Ανεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών

400
25
Ανεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης με Χρήση Η/Υ

400
25
Ανεργοι
ΣΕΚ
 
Εύβοια
Χαλκίδα

Παρασκευή - Μεταποίηση - Συντήρηση και Διάθεση Τοπικών Πραδοσιακών Προϊόντων  Πρωτογενούς Παραγωγής

400
25
Ανεργοι
ΣΕΚ
 
Βοιωτία Λιβαδειά

Τεχνίτες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

400

20

Ανεργοι ΣΕΚ

Πληροφορίες

 
Βοιωτία Λιβαδειά

Επόπτες, Φύλακες, Ξεναγοί Φυσικού Περιβάλλοντος

400

20

Ανεργοι ΣΕΚ Πληροφορίες  
Βοιωτία Λιβαδειά

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών

400 25 Ανεργοι ΣΕΚ Πληροφορίες  
Βοιωτία Λιβαδειά

Εκπαίδευση Σερβιτόρων και Υπαλλήλων Τμημάτων και Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης και Ψυχαγωγίας

400 20 Ανεργοι ΣΕΚ Πληροφορίες  
Βοιωτία Λιβαδειά

Βασικά Χαρακτηριστικά  Βαμβακοκαλλιέργειας - Τεχνικές Εργασιών Συλλογής, Κατεργασίας και Προώθησης

400 20 Ανεργοι ΣΕΚ Πληροφορίες  

Επιστροφή...