Προγράμματα Κατάρτισης προς υλοποίηση

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα εξής προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και το Υπουργείο Εργασίας.

[an error occurred while processing this directive]

Επιστροφή...