Κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Εργασίας

Κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα:

Θα καταρτιστούν 200 εργαζόμενοι. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρίας είναι 3,52
εφόσον η κατάρτιση λαμβάνει χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας.

  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 εργαζόμενους μπορούν να καταρτίσουν έναν εργαζόμενο.
  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 6-9 εργαζομένους μπορούν να καταρτίσουν έως 2 εργαζόμενους.
  • Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης.
  • Πρόσφατη φωτογραφία προσώπου.
  • Αστυνομική ταυτότητα (αντίγραφο επικυρωμένο).
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο μισθοδοτικής κατάστασης των εργαζομένων της επιχείρησης.
 

 
 

Τα έργα συχρηματοδοτούνται σε ποσοστό
75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 


Τα παρουσιαζόμενα υποέργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

Νομός

Πόλη
Τίτλος Προγράμματος
Ώρες
Άτομα
Ομάδα Στόχου
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Πληροφορίες
Αίτηση
Βοιωτίας Λιβαδειά ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Ευβοίας Χαλκίδα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Βοιωτίας Λιβαδειά ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Ευβοίας Χαλκίδα ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Βοιωτίας Λιβαδειά SERVICE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Ευβοίας Χαλκίδα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MARKETING 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Ευβοίας Χαλκίδα SERVICE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   
Ευβοίας Χαλκίδα ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ 200 25 Εργαζόμενοι Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
(Μέτρο 3,
 Άξονας 4)
   

Επιστροφή...