Κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Θα καταρτιστούν 75 εργαζόμενοι. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα είναι 2,34 €
εφόσον η κατάρτιση λαμβάνει χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ:

Οι εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 1-50 άτομα και έχουν αρχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν από την 1-1-1999 (εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Τουριστικού Τομέα, Τραπεζών,
ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιρειών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή να είναι Έλληνες ομογενείς που ασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα, ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/Ε.Ο.Κ./1612/68.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΕΚ.

 

Νομός

Πόλη
Τίτλος Προγράμματος
Ώρες
Άτομα
Ομάδα Στόχου
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Πληροφορίες
ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΜΕ & ΠΜΕ 150 25 Εργαζόμενοι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Πληροφορίες
ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 150 25 Εργαζόμενοι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Πληροφορίες
ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 150 25 Εργαζόμενοι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Πληροφορίες

Επιστροφή...