Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 15 άνεργοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 400 ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

Οργανωτών-Συνοδών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού - κυρίως για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Στελεχών αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εντάξουν πιο ουσιαστικά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στα πακέτα τους.

Τουριστικών Ανταποκριτών