Τεχνικά αγγλικά-εξειδικευμένη ξενόγλωσση ορολογία

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία και θα διαρκέσει 50 ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώς προς:

την ανάγνωση και γραφή (τουριστικών φυλλαδίων, προγραμμάτων και αλληλογραφίας) στην Αγγλική γλώσσα
τις μεθόδους και τεχνικές προφορικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας με αλλοδαπούς στην Αγγλική γλώσσα.
την παροχή πληροφοριών για διακοπές στην Αγγλική γλώσσα.
την εξυπηρέτηση πελατών και τις δημόσιες σχέσεις στην Αγγλική γλώσσα
την οργάνωση περιηγήσεων - εκδρομών και συνεδρίων στην Αγγλική γλώσσα.