Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - HACCP

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 εργαζόμενοι σε ζαχαροπλαστεία & συναφή επιχειρήσεις και θα διαρκέσει 50 ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώς προς:

τις βασικές αρχές των οδηγών υγιεινής του ΕΦΕΤ.
τους κινδύνους επιμόλυνσης των τροφίμων
τους κανόνες υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής.
την ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
την προστασία ασφάλειας τροφίμων.