Κατάρτιση στις σύγχρονες κομμωτικές τάσεις.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 εργαζόμενοι σε κομμωτήρια και θα διαρκέσει 50 ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώς προς:

τις βασικές αρχές της σύγχρονης κομμωτικής τέχνης
τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κομμωτικής.
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην κομμωτική.