Εγκατάσταση Συντήρηση και Λειτουργία Συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 15 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες Λυκείου ή ΙΕΚ και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

τεχνιτών εγκατάστασης βιολογικών καθαρισμών - μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων
τεχνιτών συντήρησης και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων
τεχνιτών εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων