Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 20 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες ΑΕΙ ή ΤΕΙ και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

Περί της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, την υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη, την  Ελλάδα & Διεθνώς
Προώθησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εφαρμογής των προτύπων
Σχεδιασμού και Λειτουργίας Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Μάρκετινγκ και Περιβαλλοντικού Μάρκετινγκ
Προγρ/σμού των Οικολογικών Προμηθειών και προώθησης της Οικολογικής Σήμανσης Προϊόντων,
κ.ά.