Παρασκευή - Μεταποίηση - Συντήρηση και Διάθεση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες Λυκείου ή Γυμνασίου και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

Τα παραδοσιακά προϊόντα και ειδικότερα της Εύβοιας
Τη διατροφή, την υγεία και την τροφογνωσία
Για τους τρόπους παρασκευής διαφόρων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής: Δημητριακών και ζυμαρικών, Οπωρικών και λαχανικών, Γαλακτοκομικών, Γλυκών και ειδών ζαχαροπλαστικής, Ποτών, ξηρών καρπών κ.ά.
  Τη συσκευασία, την τυποποίηση και τη συντήρηση παραδοσιακών προϊόντων
  Τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης
   Την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων και το «Ολυμπιακό παραδοσιακό καλάθι» (για τους επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων)
Την ασφάλεια και την υγιεινή τροφίμων (κανονισμοί Ε.Ε. και σύστημα HACCP)
Το παρασκευαστήριο, την οργάνωσή και τον εφοδιασμό του
Τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στην παραγωγή και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων