ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ & ΠΜΕ)

 

Τόπος υλοποίησης

Χαλκίδα

 

Διάρκεια
150 ώρες (Θεωρία:105 Πρακτική:45)

 

Ομάδα στόχος
Εργαζόμενοι σε Μικρές, Μεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει δυναμικό ικανό να χειρίζεται αποδοτικά σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες management για ΜΜΕ & ΠΜΕ.

 

Θεματικές ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας, Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οργάνωση Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αρχές διοίκησης. Θεωρητικό υπόβαθρο

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η επικοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εξυπηρέτηση πελατών. Διαμόρφωση προϊόντων & υπηρεσιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Τεχνικές πώλησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οργάνωση Διοίκηση ΜΜΕ & ΠΜΕ και νέες τεχνολογίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Υγιεινή και ασφάλεια Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας/ εργασιακές σχέσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Βασικές αρχές προστασίας περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ζητήματα ισότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Δια βίου μάθηση – εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρακτική άσκηση: Θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση διάρκειας 45 ωρών σε επιχειρήσεις