ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Τόπος υλοποίησης

Χαλκίδα
 

Διάρκεια
150 ώρες (Θεωρία:105 Πρακτική:45)
 

Ομάδα στόχος
Εργαζόμενοι σε Μικρές, Μεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ομάδα ειδικευμένων στην αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκών επιχειρήσεων

 

Θεματικές ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας, Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η αποθήκη ως τμήμα της επιχείρησης – αποθηκευτικός χώρος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδιασμός των εργασιών μιας αποθήκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Διαδικασίες παραλαβής προϊόντων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαδικασίες και συστήματα αποθήκευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση της παραγγελίας και διακίνηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Διαχείριση αποθεμάτων –Ελεγχος Αποθήκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Γραμμωτός κώδικας

ΕΝΟΤΗΤΑ 10:.Έντυπα και συνοδευτικά

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διαδεδομένες μηχανογραφικές εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Υγιεινή και ασφάλεια

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Βασικές αρχές προστασίας περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Ζητήματα ισότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Δια βίου μάθηση – εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρακτική άσκηση: Θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση διάρκειας 45 ωρών σε επιχειρήσεις