ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Τόπος υλοποίησης

Λιβαδειά

 

Διάρκεια
150 ώρες (Θεωρία:105 Πρακτική:45)

 

Ομάδα στόχος
Εργαζόμενοι σε Μικρές, Μεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει να δημιουργήσει δυναμικό ικανό να χειρίζεται αποδοτικά τις μηχανογραφικές εφαρμογές στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο

 

Θεματικές ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας, Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι βασικές αρχές λογιστικής και οι βασικές αλλαγές στο λογιστικό και φορολογικό σύστημα για τις ΜΜΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Θέματα μηχανογραφημένης λογιστικής

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ειδικά φοροτεχνικά θέματα για ΜΜΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Λογιστική, Η/Υ και διαδίκτυο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Υγιεινή και ασφάλεια. Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας/ εργασιακές σχέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Βασικές αρχές προστασίας περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Ζητήματα ισότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Δια βίου μάθηση – εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρακτική άσκηση: Θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση διάρκειας 45 ωρών σε επιχειρήσεις