Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λιβαδειά. Θα το παρακολουθήσουν 15 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 400 ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

Οργανωτών-Συνοδών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού - κυρίως για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Στελεχών αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εντάξουν πιο ουσιαστικά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στα πακέτα τους.
Τουριστικών Ανταποκριτών