Οδηγοί βάρκας Rafting & Kayak

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Καρπενήσι. Θα το παρακολουθήσουν 15 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 400 ώρες. Η θεωρία θα παρουσιαστεί και με τη χρήση προωθημένων τεχνολογικά εκπαιδευτικών εργαλείων ενώ η Πρακτική θα υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, στους κατάλληλους χώρους (φαράγγια, ποταμοί κ.α.) της περιοχής στόχου.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών τουρισμού περιπέτειας στην Ευρυτανία αλλά και την έλλειψη ικανού και εκπαιδευμένου προσωπικού.