Μηχανογραφημένη Λογιστική

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λιβαδειά. Θα το παρακολουθήσουν 20 άνεργοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 400 ώρες. Η θεωρία θα παρουσιαστεί και με τη χρήση προωθημένων τεχνολογικά εκπαιδευτικών εργαλείων ενώ η Πρακτική θα υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, στους κατάλληλους χώρους (λογιστικά γραφεία κ.α.) της περιοχής στόχου.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την αυξημένη ζήτηση εφαρμογών του Μηχανογραφημένου γραφείου στην Λιβαδειά.