Ιχθυοκαλλιέργεια - διαλογή - συσκευασία - τυποποίηση & εμπορία προϊόντος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λιβαδειά. Θα το παρακολουθήσουν 20 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 400 ώρες. Η θεωρία θα παρουσιαστεί και με τη χρήση προωθημένων τεχνολογικά εκπαιδευτικών εργαλείων ενώ η Πρακτική θα υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, στους κατάλληλους χώρους (ιχθυοτροφεία, κ.α.) της περιοχής στόχου.